Vedlejší specializace NextGen Consulting

Vedlejší specializace 3NG NextGen Consulting se zaměřuje na aktivní vyhledávání příležitostí pro úspěšný rozvoj již existujících firem. Jejím cílem je rozvíjet strategické a tvůrčí myšlení jako klíčový aspekt úspěšného růstu a výkonnosti podniku.

Podniky dnes čelí novým výzvám, které jsou spojené s  komplexními problémy často bez jakékoli vazby na minulý vývoj. Ve vedlejší specializaci Vás naučíme, jak se s tím vypořádat, tj.

  • jak být více generalistou a vidět to, čemu dnes říkáme „big picture“,
  • jak řešit problémy z  multidisciplinárního pohledu a přicházet s  nápady, které jsou kreativní, tj. využívají např. analogii z  jiných byznysů,
  • jak propojovat firemní, celospolečenskou i ekologickou udržitelnost podnikání.

Vedlejší specializace věnuje náležitou pozornost i  rodinným firmám, které představují nejčastější organizační formu podnikání, a ve kterých je propojování rodiny a podnikání strategické povahy.

Klíčové znalosti a dovednosti v  povinných předmětech jsou dále rozvíjeny vyváženou kombinací volitelných kurzů zaměřených na kritické myšlení, analytické a komunikační dovednosti.

Uplatnění najdete v  konzultačních společnostech, ve vnitropodnikových poradenských odděleních, ale také jako manažeři a nástupci v rodinných firmách.

Více informací naleznete také v prezentaci níže, kterou si můžete stáhnout.

Povinné předměty

Kód předmětu Název předmětu Garant ECTS Forma výuky
3SG812/712 Strategie růstu* Ing. Ladislav Tyll, Ph.D., MBA 6 4/0
3SG551/556 Design Thinking a antropologie ve strategii* prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 6 4/0
3SG830/835 Strategie v rodinných firmách* prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 6 4/0

Volitelné předměty (nutno zvolit min. 12 kreditů)

Kód předmětu Název předmětu Garant ECTS Forma výuky
3SG417 Kritické myšlení ve futurologii Ing. Senta Čermáková 3 2/0
3SG823 Hodnota podniku prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 6 4/0
3SG840/3SG845 Rozvoj komunikačních dovedností prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc. 3 2/0
3SG846 Data Strategy doc. Ing. et Ing. Ondřej Machek, Ph.D. 3 2/0
3SG847 Green and sustainable ecosystems doc. Ing. et Ing. Josef Krause, Ph.D. 3 2/0
3SG848 From learning to machine learning Ing. Senta Čermáková 3 2/0

* dle identu probíhá výuka česky nebo anglicky

Pro přijetí do vedlejší specializace NextGen Consulting je třeba projít výběrovým řízením, které zahrnuje:

  • mikroesej – 50 slov na téma „why consulting“;
  • prezentaci v jednom snímku – 1 slide na téma „What should VSE change in order to improve its global university ranking and why“;

Oba dva dokumenty se nahrávají během registrací v InSIS do „Odevzdávárny“.

Vedlejší specializace 3NG NextGen Consulting se zaměřuje na aktivní vyhledávání příležitostí pro úspěšný rozvoj již existujících firem. Jejím cílem je rozvíjet strategické a tvůrčí myšlení jako klíčový aspekt úspěšného růstu a výkonnosti podniku.

Mezi firemní partnery, kteří se aktivně podílejí na výuce ve vedlejší specializaci, patří:

Procter & Gamble
deloitte
henkel
KPMG
pwc
urw

Dále se také na výuce podílí partneři Centra pro rodinné firmy.

 

Realizované referenční projekty:
 
Společnost
Projekt „International growth of a propeller producer“

„mBank – implementace
digitální strategie zajištující firemní růst“

„Expanze on-line fashion search engine do LATAM“

„Firemní expanze
malajsijského
cenového srovnávače“
„Návrh mezinárodní strategie technologického start-upu“ „Designing CSR strategie developerské společnosti“ „Mezinárodní strategie firmy nabízející aplikaci pro inkaso pohledávek“
   

 

 

    „Etnografický výzkum pro formulování CSR strategie“
Společnost
Projekt „Customer research on senior generation“ „CX Design finančních produktů pro mileniály“ „CX Design pro ekologické detergenty“ „Z blízkého bankrotu lídrem na trhu“ – případová studie

„Příběh vlastnického nástupnictví“

„Projekt manažerského nástupnictví“
  „Customer experience design pro tzv. sandwich generation“