Profil katedry

Posláním katedry strategie je rozvíjet strategické myšlení studentů tak, aby se úspěšně uplatnili ve světě podnikání a současně byli přínosem pro celou společnost.

Klíčové otázky, na které se katedra strategie z důvodu naplňování svého poslání zaměřuje:

 • Jak podnik tvoří hodnotu pro jednotlivé zájmové skupiny a společnost jako celek.
 • Jak analyzovat konkurenční prostředí, které podnik ovlivňuje.
 • Jak vytvářet zdroje jedinečnosti a konkurenční výhody podniku.

Klíčová slova charakterizující katedru:

 • strategie podniku, internacionalizace, strategické kooperace, fúze a akvizice,
 • strategické myšlení a tvorba scénářů,
 • hodnocení výkonnosti a due dilligence,
 • správa společností,
 • zájmové skupiny, ekonomické a neekonomické cíle organizace, sdílení hodnot,
 • podnik a jeho role ve společnosti,
 • rodinné firmy,
 • transformace, restrukturalizace a insolvence.

Vizí katedry strategie je, aby byla mezinárodně uznávaným místem setkávání odborníků, studentů a veřejnosti  se společným zájmem zaměřeným na strategii podniku či dalších organizačních jednotek.

Mezi hlavní hodnoty při naplňování poslání a vize katedry patří kolegiálnost a názorová diverzita.