Projekty

Aktuálně řešené projekty – externí financování

Aktuálně řešené projekty – interní financování

  • Analýza financování a strategie neziskových sportovních organizací (Ing. Martina Honcová)
  • Organizational psychology and organizational design to support cross-LOB teams in achieving profitable trade-offs between opportunities and restrictions in processing of customer data (Mag Milomir Vojvodic, M.Sc. )
  • Vývoj finanční situace podniků před úpadkem – identifikace příznaků krize podniku (Ing. Michal Kuděj)
  • Designing for consistency of evaluation in Enterprise Governance of IT (EGIT) (Lic. Christian Hitz)
  • Strategická filantropie: Srovnání přístupů k měření dopadů filantropických aktivit soukromých firem a aktivit neziskových organizací (Ing. et Ing. Klára Kubíčková)
  • Vývoj finanční situace podniků před úpadkem – identifikace příznaků krize podniku (Ing. Michal Kuděj)

Řešené projekty v minulých třech letech – externí financování

  • Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky. → Projekt TAČR 020190 s dobou řešení 2014 – 2015. V rámci řešení tohoto projektu byly zprovozněny specializované stránky Výzkum insolvence.
  • Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky. → Projekt programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI. V rámci řešení byly zprovozněny specializované internetové stránky projektu.
  • Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčních řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin. → Projekt TAČR TD010093 s dobou řešení 2012 – 2013. V rámci řešení tohoto projektu byly zprovozněny specializované stránky Výzkum insolvence.
  • Měření a řízení výkonnosti podniků v globální ekonomice. → Projekt GAČR P403/11/0002 s dobou řešení 2011 – 2013.