Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Posláním katedry strategie je rozvíjet strategické myšlení studentů tak, aby se úspěšně uplatnili ve světě podnikání a současně byli přínosem pro celou společnost.    Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: Katedra strategie
Fakulta podnikohospodářská
Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 098 349

Nepřehlédněte

Studujte naše vedlejší specializace

Katedra strategie nabízí tři vedlejší specializace, jejichž společným obecným cílem je rozvíjet znalosti, dovednosti a postoje studentů v oblasti strategického myšlení a strategického rozhodování: 3CA Consulting,  3RF Rodinná firma a 3TA Turnaround Management. Všechny tři specializace jsou připraveny v úzké spolupráci s firemními partnery. Výuka probíhá interaktivní formou s využitím případových studií. Cílem vedlejší specializace Consulting je rozvoj strategického a tvůrčího myšlení jako klíčového aspektu úspěšného řízení růstu a výkonnosti podniku. Cílem vedlejší specializace Rodinná firma je prostřednictvím pochopení specifik rodinných firem umět navrhnout takovou strategii, která bude současně posilovat jak konkurenční pozici, tak zdravé rodinné vztahy. Cílem vedlejší specializace Turnaround Management je připravit studenty řešit situace, kdy se strategicky rozhoduje o další činnosti podniku ve smyslu jeho transformace, restrukturalizace či ukončení činnosti.

Odborné publikace