Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání

Nepřehlédněte

Studujte naše vedlejší specializace

Katedra strategie nabízí tři vedlejší specializace, jejichž společným obecným cílem je rozvíjet znalosti, dovednosti a postoje studentů v oblasti strategického myšlení a strategického rozhodování: 3CA Consulting,  3RF Rodinná firma a 3TA Turnaround Management. Všechny tři specializace jsou připraveny v úzké spolupráci s firemními partnery. Výuka probíhá interaktivní formou s využitím případových studií. Cílem vedlejší specializace Consulting je rozvoj strategického a tvůrčího myšlení jako klíčového aspektu úspěšného řízení růstu a výkonnosti podniku. Cílem vedlejší specializace Rodinná firma je prostřednictvím pochopení specifik rodinných firem umět navrhnout takovou strategii, která bude současně posilovat jak konkurenční pozici, tak zdravé rodinné vztahy. Cílem vedlejší specializace Turnaround Management je připravit studenty řešit situace, kdy se strategicky rozhoduje o další činnosti podniku ve smyslu jeho transformace, restrukturalizace či ukončení činnosti.

Odborné publikace