Učitelé a zaměstnanci

 

Jméno Odborné zaměření
Vedoucí katedry

prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.

strategie podniku, strategické myšlení, správa společností, rodinné firmy
Zástupce vedoucího katedry

doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D.

strategie podniku, mezinárodní strategie, strategie růstu, mezinárodní podnikání
Sekretariát katedry

Ivana Vostřelová

spokojenost studentů a členů katedry
Profesoři

prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc.

interní audit, due dilligence, podnik a jeho okolí, mezinárodní podnikání

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

cirkulární ekonomika, sdílená ekonomika, manažerské finance, restrukturalizace a insolvence

prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc.

restrukturalizace, transformace, insolvence, správa společností, M&A, rodinné finance

prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.

strategická analýza, analýza a řízení rizik, technická efektivnost, deriváty na počasí, agropotravinářský komplex
koordinátor kolokvií a malých obhajob disertačních prací
Docenti

doc. Ing. Jan Heřman, CSc.

tržní hodnota, oceňovací strategie, insolvence

doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D.

 surovinová ekonomika, zemědělská ekonomika, energetika

doc. Ing. et Ing. Josef Krause, Ph.D.

strategie podniku, strategická analýza, environmentální strategie, trendy v okolí podniku

doc. Ing. Aleš Kubíček, Ph.D.

správa společností

doc. Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D.

rodinné firmy, výkonnost podniku, ekonomická regulace, síťová odvětví, matematické metody v ekonomii

doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D.

strategická analýza, strategie, controlling
Odborní asistenti

Ing. Petr Boukal, Ph.D.

strategická analýza, finanční strategie firmy, řízení neziskových organizací, fundraising, arts management – ekonomika organizace v kultuře

Ing. Senta Čermáková

strategie, inovace

Ing. Martin Jurek, Ph.D.

rodinné firmy, mezinárodní strategie

PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D

strategie, strategická analýza

Ing. Pavel Mikan

strategická analýza, podnikové finance, fundrainsing

Ing. Karel Pernica, Ph.D.

 strategie, strategická analýza

Ing. Tomáš Ryška, Ph.D.

antropologie ve strategii

Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.

turnaround, restrukturalizace a insolvence

Ing. Patrik Sieber, Ph.D.

Social Cost-Benefit Analysis, ekonomie blahobytu, ekonomie regulací, hodnota tržních a netržních statků

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

strategie podniku, výkonnost podniku, stakeholder value, shareholder value

Tanweer Ali

konkurenceschopnost, udržitelnost
Asistenti

Ing. Natálie Badie

strategie podniku

Ing. Ivan Balogh

strategie podniku

Ing. Heřman Kopkáně

finance podniku, finanční strategie
 Odborní pracovníci

Mgr. Julie Hambergerová

PR – Centrum pro rodinné firmy
 

Mgr. Dagmar Schönfeldová

 

podpora garantů vedlejších specializací, podpora při podávání projektů, propagace katedry

Interní doktorandi na katedře strategie

Doktorand Školitel
Badie Natálie, Ing., MIM prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Buriánková Šárka, Ing. prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc.
Kubíčková Markéta, Ing. et Ing. (studium přerušeno) prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.
Rosecká Nikola, Ing. doc. Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D.
Stasa Michele, Ing. doc. Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D.
Syrová Lenka, Ing. prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.
Valenta Lukáš, Ing. prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc.
Čermáková Senta, Ing. prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.    (přerušeno)