Učitelé a zaměstnanci

 

Jméno Odborné zaměření
Vedoucí katedry

doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D.

strategie podniku, mezinárodní strategie, strategie růstu, mezinárodní podnikání
Zástupce vedoucího katedry

doc. Ing. Aleš Kubíček, Ph.D.

správa společností
Sekretariát katedry

Ivana Vostřelová

spokojenost studentů a členů katedry
Profesoři

prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc.

interní audit, due dilligence, podnik a jeho okolí, mezinárodní podnikání

prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.

strategie podniku, strategické myšlení, správa společností, rodinné firmy

prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc.

restrukturalizace, transformace, insolvence, správa společností, M&A, rodinné finance
Docenti

doc. Ing. Jan Heřman, CSc.

tržní hodnota, oceňovací strategie, insolvence

doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D.

 surovinová ekonomika, zemědělská ekonomika, energetika

doc. Ing. et Ing. Josef Krause, Ph.D.

strategie podniku, strategická analýza, environmentální strategie, trendy v okolí podniku

doc. Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D.

rodinné firmy, sociální kapitál, inovace, výkonnost podniku

doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D.

strategická analýza, strategie, controlling
Odborní asistenti

Tanweer Ali

konkurenceschopnost, udržitelnost

Ing. Senta Čermáková

strategie, inovace

Ing. Martin Jurek, Ph.D.

rodinné firmy, mezinárodní strategie

Mgr. Karolina Anna Kania, Ph.D.

antropologie a kvalitativní metody ve strategii

JUDr. Jan Kubálek, Ph.D.

strategie a zájmové skupiny

Ing. Michal Kuděj, Ph.D.

due dilligence, manažerské finance

PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D

strategie, strategická analýza

Ing. Pavel Mikan

strategická analýza, podnikové finance, fundrainsing

Ing. Karel Pernica, Ph.D.

 strategie, strategická analýza

Ing. Tomáš Ryška, Ph.D.

antropologie ve strategii

Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.

turnaround, restrukturalizace a insolvence

Ing. Patrik Sieber, Ph.D.

Social Cost-Benefit Analysis, ekonomie blahobytu, ekonomie regulací, hodnota tržních a netržních statků

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

strategie podniku, výkonnost podniku, stakeholder value, shareholder value

prof. Lorraine Uhlaner

podnikání, inovace, corporate governance, rodinné firmy
Asistenti

Ing. Natálie Badie

strategie podniku

Ing. Heřman Kopkáně

finance podniku, finanční strategie
 Vědečtí pracovníci
Ing. Michal Erben, Ph.D.
 Odborní pracovníci
 

Mgr. Dagmar Schönfeldová

 

podpora Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka

Interní doktorandi na katedře strategie

Doktorand Školitel
Badie Natálie, Ing., MIM doc. Ing. Ladislav Tyll, Ph.D.
Ivan Balogh doc. Ing. Ladislav Tyll, Ph.D.