Učitelé a zaměstnanci

Jméno Odborné zaměření
Vedoucí katedry
prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. strategie podniku, strategické myšlení, správa společností, rodinné firmy
Zástupce vedoucího katedry
Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. strategie podniku, mezinárodní strategie, strategie růstu, mezinárodní podnikání
Sekretariát katedry
Ivana Vostřelová spokojenost studentů a členů katedry
Profesoři
prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc. interní audit, due dilligence, podnik a jeho okolí, mezinárodní podnikání
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. hodnota podniku, měření a řízení, manažerské finance, restrukturalizace a insolvence
Docenti
doc. Ing. Jan Heřman, CSc. tržní hodnota, oceňovací strategie, insolvence
doc. Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D. rodinné firmy, výkonnost podniku, ekonomická regulace, síťová odvětví, matematické metody v ekonomii
doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. strategická analýza, strategie, controlling
doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc. řízení hodnoty, shareholder value, stakeholder value, balanced scorecard
doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. restrukturalizace, transformace, insolvence, správa společností, M&A, rodinné finance
doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. strategická analýza, analýza a řízení rizik, technická efektivnost, deriváty na počasí, agropotravinářský komplex
koordinátor kolokvií a malých obhajob disertačních prací
Odborní asistenti
Ing. Petr Boukal, Ph.D. strategická analýza, finanční strategie firmy, řízení neziskových organizací, fundraising, arts management – ekonomika organizace v kultuře
Ing. Senta Čermáková strategie, inovace
Ing. Martin Jurek, Ph.D. rodinné firmy, mezinárodní strategie
Ing. et Ing. Josef Krause, Ph.D. strategie podniku, strategická analýza, environmentální strategie, trendy v okolí podniku
Ing. Aleš Kubíček, Ph.D. správa společností
Ing. Pavel Mikan strategická analýza, podnikové finance, fundrainsing
Ing. Tomáš Ryška, Ph.D. antropologie ve strategii
Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. turnaround, restrukturalizace a insolvence
Ing. Patrik Sieber, Ph.D. Social Cost-Benefit Analysis, ekonomie blahobytu, ekonomie regulací, hodnota tržních a netržních statků
Ing. Petra Štamfestová, Ph.D. strategie podniku, výkonnost podniku, stakeholder value, shareholder value
 Vědečtí pracovníci
doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D.  surovinová ekonomika, zemědělská ekonomika, energetika
Ing. Karel Pernica  strategie, strategická analýza
 Mohit Srivastava   internacionalizace, mezinárodní strategie
 Odborní pracovníci
Mgr. Dagmar Schönfeldová podpora garantů vedlejších specializací, podpora při podávání projektů, propagace katedry