Termíny SZZ a obhajob BP

Termíny státních závěrečných zkoušek na LS 2021/2022

Pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací konaných ve výše uvedeném období:

Název studijní povinnosti LS 2021/22
Odevzdávání bakalářských prací do 11. 5. 2022
Státní závěrečné zkoušky ve zkouškovém období do 22. 6. 2022
Obhajoby BP 25. 5. – 22. 6. 2022

Pokyny k odevzdání BP

Odevzdání kvalifikačních prací proběhne pouze elektronicky vložením do InSIS podle schváleného harmonogramu (tedy do 11. 5. 2022).

Po vložení kvalifikační práce student ihned přepošle potvrzení z e-mailu o korektním vložení práce sekretářce katedry, ze které je vedoucí práce. Potvrzení z e-mailu poslat taktéž do 11. 5. 2022.

Studenti cizojazyčných programů/oborů na studijní oddělení cizojazyčných programů.