Doktorandi

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Ing. Natálie Badie, MIM natalie.badie@vse.cz 4 Exploring the Impact of Corporate Pledges to Net Zero: Becoming Responsible, Outsourcing the Guilt, or Claiming to Do the Unachievable? doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. prezenční
Ivan Balogh ivan.balogh@vse.cz 2 Dynamics and Factors of ESG Adoption in the Czech Republic doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. prezenční
Ing. Šárka Buriánková burs07@vse.cz 4 Včasná identifiikace podnikové krize - implementace preventivní restrukturalizace prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. prezenční
Dipl.-Kfm. Percy Menth perm07@vse.cz 5 Business Model Innovation and Family Businesses. prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. kombinovaná
Dipl.-Bw. Martin Vogl, MBA vogm01@vse.cz 5 Blended Transformation of Insurance Companies prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. kombinovaná