Doktorandi

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Ing. Natálie Badie, MIM xbadn00@vse.cz 1 Customer and employee perception of Corporate Ethics and its effect on corporate efficiency and brand equity prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. prezenční
Ing. Šárka Buriánková burs07@vse.cz 1 Včasná identifiikace podnikové krize - implementace preventivní restrukturalizace prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. prezenční
Ing. Senta Čermáková cers04@vse.cz 1 Could the Willingness to Invest into AI be the Indication of the Best Leaders? Are Leaders Who Are “Good” with Implementing AI also “Good” with Their People? prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. prezenční
Ing. Jakub Erlitz xerlj02@vse.cz 4 Alternativní metody řešení sanačního způsobu úpadku: vliv controllingu pracovního kapitálu prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. kombinovaná
Ing. Martina Honcová xhonm00@vse.cz 5 Analýza financování a strategie neziskových sportovních organizací prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. kombinovaná
JUDr. Jan Kubálek kubj10@vse.cz 5 Osobní úpadek – výzkum vlivu změn insolvenčního zákona na oddlužení nepodnikajících fyzických osob a na náklady podnikové sféry prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. kombinovaná
Ing. et Ing. Klára Kubíčková xkubk19@vse.cz 5 Úroveň a determinanty strategické filantropie firem v České republice prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. kombinovaná
Ing. et Ing. Markéta Kubíčková xkubm54@vse.cz 3 Revenue management jako nástroj zvyšování výkonnosti FMCG společností prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. prezenční
Ing. Michal Kuděj kudm01@vse.cz 4 Mezera krytí a varovné signály podnikové krize – včasná identifikace preventivní restrukturalizace prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. kombinovaná
Ing. Veronika Machová macv11@vse.cz 4 Generátory tvorby hodnoty doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc. kombinovaná
Dipl.-Kfm. Percy Menth, Dipl. Kfm. perm07@vse.cz 4 Business Model Innovation and Family Businesses. prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. kombinovaná
Ing. Vojtěch Paleta xpalv07@vse.cz 5 Sustainable development of global enterprise prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. kombinovaná
Ing. Anna Reichlová xreia02@vse.cz 2 Vývoj a užití metody ABC doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. kombinovaná
Ing. Nikola Rosecká rosn00@vse.cz 2 Konflikty v rodině a nerodinní manažeři v rodinných firmách doc. Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D. prezenční
Ing. Michele Stasa stam02@vse.cz 2 Sociální kapitál v rodinných firmách doc. Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D. prezenční
Ing. Lenka Syrová syrl00@vse.cz 2 Vliv implementace systému Enterprise Risk Management na subjektivní výkonnost podniků prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. prezenční
Dipl.-Bw. Martin Vogl, MBA vogm01@vse.cz 5 Blended Transformation of Insurance Companies prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. kombinovaná