Doktorandi

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Ing. Natálie Badie, MIM xbadn00@vse.cz 3 Customer and employee perception of Corporate Ethics and its effect on corporate efficiency and brand equity doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. prezenční
Ivan Balogh bali00@vse.cz 1 Dynamics and Factors of ESG Adoption in the Czech Republic doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. prezenční
Ing. Šárka Buriánková burs07@vse.cz 3 Včasná identifiikace podnikové krize - implementace preventivní restrukturalizace prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. prezenční
Ing. Senta Čermáková cers04@vse.cz 2 Could the Willingness to Invest into AI be the Indication of the Best Leaders? Are Leaders Who Are “Good” with Implementing AI also “Good” with Their People? prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. prezenční
Ing. Jakub Erlitz xerlj02@vse.cz 5 Alternativní metody řešení sanačního způsobu úpadku: vliv controllingu pracovního kapitálu prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. kombinovaná
Ing. Ladislav Možný, MBA xmozl01@vse.cz 5 Strategie firem v síťových odvětvích prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. kombinovaná
Ing. Nikola Rosecká rosn00@vse.cz 4 Konflikty v rodině a nerodinní manažeři v rodinných firmách doc. Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D. prezenční
Dipl.-Volkswirt Karlheinz Schwer schk08@vse.cz 5 Business Model & IT Costs prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. kombinovaná
Ing. Michele Stasa stam02@vse.cz 4 Sociální kapitál v rodinných firmách doc. Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D. prezenční
Ing. Lenka Syrová syrl00@vse.cz 4 Vztah mezi úrovní Enterprise Risk Managementu a subjektivní finanční výkonností nefinančních malých a středních podniků v ČR prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. prezenční