Předměty

Na katedře strategie jsou na bakalářském stupni vyučovány tyto povinné předměty :

 

Kód předmětu Název Garant Rozsah výuky ECTS
3SG210 Finanční management Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.  2+2  6
33F201 Jak psát kvalifikační práci doc. Ing. Aleš Kubíček, Ph.D. 1+1 3
33F101 Podniková politika a marketing doc. Ing. Jan Heřman, CSc. 4+0 5
3SG200 Strategická analýza doc. Ing. et Ing. Josef Krause, Ph.D. 2+2 6