Termíny SZZ a obhajob DP

Státní závěrečné zkoušky v období od 25. 1. – 5. 2. 2021

Datum SZZ Hodina Místnost

SZZ

  • Přihlašování od 18. 12. 2020 od 9:00 hod.
  • Přihlašování do 18. 1. 2021 do 9:00 hod.
  • Odhlašování do 18. 12. 2020

Odevzdání DP do 16. 12. 2020

  • Přihlašování od 18. 12. 2020 od 11:00 hod.
  • Přihlašování do 18. 1. 2020 do 11:00 hod.
  • Odhlašování do 18. 12. 2020

Termíny SZZ a obhajob DP v InSIS jsou předběžné, k úpravě dojde po odevzdání diplomových prací 16. 12. 2020.

Studenti se na termíny zapisují sami. Sekretářky kateder nejsou k zápisům studentů na termíny, ani k jakýmkoli přesunům oprávněny.

Nadkapacitní zápisy nejsou možné.

Vzhledem k tomu, že mezi studenty docházelo k nestandardním machinacím s přihlašováním na termíny, na základě rozhodnutí vedení fakulty se z přihlášeného termínu již nelze odhlásit.

V návaznosti na opatření rektorky https://www.vse.cz/aktuality/opatreni-rektorky-prijate-v-navaznosti-na-usneseni-vlady-cr-ze-dne-12-10-2020/ a https://www.vse.cz/aktuality/do-konce-zimniho-semestru-2020-2021-bude-vyuka-na-vse-probihat-online-formou/ , rozhodlo vedení FPH, že odevzdání kvalifikačních prací proběhne pouze elektronicky vložením do InSIS podle schváleného harmonogramu (tedy do 16. prosince 2020). Po vložení kvalifikační práce student nevytiskne potvrzení z e-mailu o korektním vložení práce, ale přepošle ho sekretářce katedry, ze které je vedoucí práce. Tím katedry získají informace o potřebném počtu a kapacitě termínů obhajob. Všechny vedoucí kvalifikačních prací žádáme, aby o těchto skutečnostech informovali vedené studenty.