Termíny SZZ a obhajob DP

LS 2023/2024

Státní závěrečné zkoušky v období od 29. 5. – 18. 6. 2024

Termíny SZZ a obhajob DP

Budou uvedeny v InSIS

SZZ

 • Přihlašování na SZZ od 16. 5. 2024 od 9:00 hod.
 • Přihlašování do 24. 5. 2024 do 9:00 hod.
 • Odhlašování do 16. 5. 2024 do 9:00 hod.

Odevzdání DP do 15. 5. 2024

 • Přihlašování na obhajobu DP od 17. 5. 2024 od 9:00 hod.
 • Přihlašování do 24. 5. 2024 do 9:00 hod.
 • Odhlašování do 17. 5. 2024 do 9:00 hod.

Termíny SZZ a obhajob DP jsou předběžné, k úpravě dojde po odevzdání diplomových prací.

Studenti se na termíny zapisují sami.

Sekretářky kateder nejsou k zápisům studentů na termíny, ani k jakýmkoli přesunům oprávněny.

Nadkapacitní zápisy nejsou možné.

Odevzdání kvalifikačních prací bude pouze elektronicky vložením do InSIS podle schváleného harmonogramu (tedy do 15. května 2024, 23:59).

Po vložení kvalifikační práce student přepošle potvrzení z e-mailu o korektním vložení práce sekretářce katedry Ivaně Vostřelové na email ivana.vostrelova@vse.cz.  Potvrzení z emailu je nutné poslat rovněž do 15. května 2024, 23:59 hod. Tím katedra získá informace o potřebném počtu a kapacitě termínů obhajob (podrobný postup, jak má odevzání DP probíhat, je uveden na stránce Diplomové práce).

Student po odevzdání práce identickou verzi vytiskne a svázanou (může být i kroužková vazba a oboustranný tisk) musí přinést komisi k obhajobě! Po úspěšné obhajobě bude studentovi práce vrácena.

ZS 2024/2025

Státní závěrečné zkoušky v období od 9. 9. – 12. 9. 2024

Termíny SZZ a obhajob DP

Budou uvedeny v InSIS

SZZ

 • Přihlašování na SZZ od 1. 9. 2024 od 9:00 hod.
 • Přihlašování do 5. 9. 2024 do 23:59 hod.
 • Odhlašování do 1. 9. 2024 do 9:00 hod.

Odevzdání DP do 21. 8. 2024

 • Přihlašování na obhajobu DP od 1. 9. 2024 od 10:00 hod.
 • Přihlašování do 5. 9. 2024 do 23:59 hod.
 • Odhlašování do 1. 9. 2024 do 9:00 hod.

Termíny SZZ a obhajob DP jsou předběžné, k úpravě dojde po odevzdání diplomových prací.