Termíny SZZ a obhajob DP

ZS 2022/2023

Státní závěrečné zkoušky v období od 26. 1. – 3. 2. 2023

Termíny SZZ a obhajob DP

Budou uvedeny v InSIS

SZZ

  • Přihlašování na SZZ od 16. 12. 2022 od 9:00 hod.
  • Přihlašování do 19. 1. 2023 do 9:00 hod.
  • Odhlašování do 16. 12. 2022 do 9:00 hod.

Odevzdání DP do 14. 12. 2022

  • Přihlašování na obhajobu DP od 16. 12. 2022 od 10:00 hod.
  • Přihlašování do 19. 1. 2023 do 9:00 hod.
  • Odhlašování do 19. 1. 2023 do 8:00 hod.

Termíny SZZ a obhajob DP jsou předběžné, k úpravě dojde po odevzdání diplomových prací.

Studenti se na termíny zapisují sami.

Sekretářky kateder nejsou k zápisům studentů na termíny, ani k jakýmkoli přesunům oprávněny.

Nadkapacitní zápisy nejsou možné.

Odevzdání kvalifikačních prací bude pouze elektronicky vložením do InSIS podle schváleného harmonogramu (tedy do 14. prosince 2022).

Po vložení kvalifikační práce student přepošle potvrzení z e-mailu o korektním vložení práce sekretářce katedry, ze které je vedoucí práce. Tím katedry získají informace o potřebném počtu a kapacitě termínů obhajob (podrobný postup, jak má odevzání DP probíhat, je uveden na stránce Diplomové práce).