Termíny SZZ a obhajob DP

Státní závěrečné zkoušky v období od o9. 9. – 15. 9. 2020

Datum SZZ Hodina Místnost
 st 9. 9. MN1 8:30 RB 359
st 9. 9. MN1 8:30 RB 459
st 9. 9. MN1 8:30 RB 204
čt 10. 9. MN1 8:30 RB 359
po 14. 9. MN1 8:30 RB 359
po 14. 9. MN1 8:30 RB 459
po 14. 9. MN1 8:30 RB 348
út 15. 9. MN1 8:30 RB 459
út 15. 9. MN1 8:30 RB 203
po 14. 9. DP 13:00 RB 359
út 15. 9. DP 9:00 RB 204
út 15. 9. DP 13:00 RB 459
út 15. 9. DP 13:00 RB 203

SZZ

  • Přihlašování od 1. 9. 2020 od 10:00 hod.
  • Přihlašování do 6. 9. 2020 do 23:00 hod.
  • Odhlašování do 1. 9. 2020 do 10:00 hod.

Odevzdání DP do 26. 8. 2020

  • Přihlašování od 1. 9. 2020 od 11:00 hod.
  • Přihlašování do 6. 9. 2020 do 23:00 hod.
  • Odhlašování do 1. 9. 2020 do 11:00 hod.

Termíny SZZ a obhajob DP v InSIS jsou předběžné, k úpravě dojde po odevzdání diplomových prací 26. 8. 2020.

Studenti se na termíny zapisují sami. Sekretářky kateder nejsou k zápisům studentů na termíny, ani k jakýmkoli přesunům oprávněny.

Nadkapacitní zápisy nejsou možné.

Vzhledem k tomu, že mezi studenty docházelo k nestandardním machinacím s přihlašováním na termíny, na základě rozhodnutí vedení fakulty se z přihlášeného termínu již nelze odhlásit.