Předměty

Na katedře strategie jsou na magisterském stupni vyučovány tyto povinné předměty :

 

Kód předmětu Název Garant Rozsah výuky ECTS
3SG415 Mezinárodní strategie (anglicky) doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. 4+0 6
33F408 Neziskové organizace Ing. Petr Boukal, Ph.D 2+0 3
33F413 Získávání a zpracování surovin doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D. et Ph.D. 2+0 3
3SG400 Strategie prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 2+2 6