Výzkumné zaměření

Cílem výzkumu na katedře strategie je rozvíjet stav poznání v oblasti strategie a v souvisejících disciplínách tak, aby výsledky výzkumu byly mezinárodně uznávané a současně napomáhaly výkonným manažerům organizací ve formulaci a implementaci strategie. Katedra vykonává jak základní, tak aplikovaný výzkum a významně spolupracuje s praxí.

Klíčová slova popisující výzkumné zaměření katedry strategie jsou následující:
  • strategie podniku, internacionalizace, strategické kooperace, fúze a akvizice,
  • strategické myšlení a tvorba scénářů,
  • hodnocení výkonnosti a due dilligence,
  • správa společností,
  • zájmové skupiny, ekonomické a neekonomické cíle organizace, sdílení hodnot,
  • podnik a jeho role ve společnosti,
  • rodinné firmy,
  • transformace, restrukturalizace a insolvence.