Absolventi

Absolventi vedlejší specializace Consulting & NextGen Consulting Katedry strategie si mohou zažádat o členství ve skupinách na síti Facebook a LinkedIn.

https://www.linkedin.com/groups/9007305/

https://www.facebook.com/groups/394221374961940

Chceme prohloubit vzájemnou spolupráci absolventů s katedrou. Můžete se těšit nejen na zajímavá setkání, ale i na další možnosti kooperace.

Pokud máte zájem o spolupráci a v případě potřeby nám pomoci např. s oponenturou bakalářských či diplomových prací nebo působit jako hostující přednášející, zanechte nám na sebe kontakt zde: https://forms.gle/BnrPRTgbxoNqLfqh7

V průběhu let zaštiťovala KS následující VS:

  • 3CA Consulting
  • 3NG NextGen Consulting