Konference

20. – 21. listopadu: Konference Rodinná rada jako nástroj konkurenceschopnosti

Proběhlé konference

 • 6. června 2019: Family Bussiness governance aneb komunikace a rozhodování v rodinné firmě
 • 23. května 2019: Insolvence 2019: Preventivní a včasné restrukturalizace
 • 24. května 2018: Insolvence 2018: Restrukturalizace a insolvence v číslech
 • 30. ledna 2018: Jak úspěšně předat firmu druhé generaci
 • 12. prosince 2016: Rodinné firmy na rozcestí
 • 26. dubna 2016: Insolvence 2016: 10 let od vyhlášení Insolvenčního zákona: přínosy a zklamání
 • 7. prosince 2015: Insolvenční řízení – očekávání, realita, budoucnost
 • 26. srpna 2015: Člověk a svět ekonomiky
 • 14. dubna 2015: Insolvence 2015: Šedé zóny a selhání v insolvenční praxi
 • 13. listopadu 2014: Insolvenční praxe: Věřitelé a dlužníci
 • 20. května 2014: Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům
 • 25. října 2013: Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013
 • 18. dubna 2013: Insolvence 2013 – konec jedné etapy, začátek další?
 • 6. prosince 2012: Workshop Ekonomika a řízení kulturních organizací na příkladu divadel
 • 26. října 2012: Konference „Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí“
 • 22. května 2012: Konference „Transakční náklady českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování a zlepšení statistiky insolvenčních řízení“
 • 21. října 2011 na VŠE: Mezinárodní vědecká konference „Nová ekonomika, nové příležitosti?“
 • 17. – 18. května 2011: Konference „XIII IASE and III ESEA Conferences on Sports Economics“
 • 19. dubna 2011 Kongresový sál České národní banky: Mezinárodní vědecká konference „Restrukturalizovat nebo likvidovat? Aneb jak se české firmy vypořádaly s hospodářskou krizí“
 • 15. října 2010 na VŠE: Mezinárodní vědecká konference „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací s podtitulem Jak se zastavil a změnil svět“
 • 27. dubna 2010 Kongresový sál České národní banky: Mezinárodní vědecká konference „Restrukturalizace podniků po dvou letech krize: reflexe dosavadních zkušeností a výhledy do budoucna“
 • 2. – 5. září 2009 v Tatranské Javorine (Slovenská republika): Mezinárodní kolokvium k výsledkům dotazníkového šetření v rámci realizace výzkumného záměru „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy“
 • 25. května 2009 na VŠE: Mezinárodní vědecká konference „Facility management – významná opora řízení v období nestability“
 • 17. října 2008 na VŠE: Mezinárodní vědecká konference „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací s podtitulem Svět v pohybu“
 • 15. – 17. listopadu 2007 Kutná Hora: Mezinárodní vědecké kolokvium „Zpracování česko-slovenské počítačové podpory pro oceňování podniku s využitím výnosových metod“ česko-slovenská vědeckotechnická spolupráce
 • 20. října 2006 na VŠE: Mezinárodní vědecká konference „Nová teorie ekonomiky a managementu“