Publikační činnost

Členové katedry strategie věnují publikační činnosti mimořádnou pozornost. Tato skutečnost je projevuje nejen  v množství, ale i kvalitě  vydávaných titulů.

Vybrané významné publikace

Články v časopisech

 • KUBÍČEK, Aleš, MACHEK, Ondřej (2020). Intrafamily Conflicts in Family Businesses: A Systematic Review of the Literature and Agenda for Future Research. Family Business Review. Online first.
 • MACHEK, Ondřej, KUBÍČEK, Aleš (2020). Wise Leaders do not Let Relationship Conflicts Ruin their Family Businesses. Organizational Dynamics, 5 s. 2019. https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2019.100747 [IF a AIS 2018: 1.397 | 0.376] [SJR 2018: 0.634] [FORD-AIS-Q 2018: Q3 (50200)]
 • MACHEK, Ondřej, HNILICA, Jiří, LUKEŠ, Martin. Stability of family firms during economic downturn and recovery. Journal of East European Management Studies [online]. 2019, roč. 24, č. 4, s. 566–588. eISSN 0949-6181. DOI: 10.5771/0949-6181-2019-4-566. [IF a AIS 2018: 0.571 | 0.054] [SJR 2018: 0.214] [FORD-AIS-Q 2018: Q4 (50200)]
 • SRIVASTAVA, Mohit, MOSER, Roger, HARTMANN, Evil. The networking behavior of Indian executives under environmental uncertainty abroad: An exploratory analysis. Journal of Business Research [online]. 2018, roč. 82, č. 1, s. 230–245. ISSN 0148-2963. [IF a AIS 2016: 0.789 | 0.115] [SJR 2016: 0,553]
 • KUBÍČEK, Aleš, MACHEK, Ondřej. Gender-related factors in family business succession: a systematic literature review. Review of Managerial Science [online]. 2019, roč. 13, č. 5, s. 963–1002. eISSN 1863-6691. ISSN 1863-6683. DOI: 10.1007/s11846-018-0278-z. [IF a AIS 2018: 2.393 | 0.285] [SJR 2018: 0.687] [FORD-AIS-Q 2018: Q3 (50200)]
 • MACHEK, Ondřej. Employee Compensation and Job Security in Family Firms: Evidence from the Czech Republic. Journal of East European Management Studies [online]. 2017, roč. 22, č. 3, s. 362–373. [IF a AIS 2016: 0.750 | 0.073] [SJR 2016: 0,370]
 • RAHMAN, Ashiqur, BELAS, Jaroslav, KLIESTIK, Tomas, TYLL, Ladislav. Collateral requirements for SME loans: empirical evidence from the Visegrad countries. Journal of Business Economics and Management [online]. 2017, roč. 15, č. 18, s. 650–675. [IF a AIS 2016: 0.968 | 0.189] [SJR 2016: 0,270]
 • SIMIONESCU, Mihaela, BILAN, Yuriy, SMRČKA, Luboš, VINCÚROVÁ, Zuzana. The Effects of European economic integration and the impact of brexit on the UK immigrants from the CEE countries. E+M. Ekonomie a Management [online]. 2017, roč. 20, č. 1, s. 29–47. [IF a AIS 2016: 1.163 | 0.067] [SJR 2016: 0,493]
 • SMRČKA, Luboš, ČÁMSKÁ, Dagmar, ARLTOVÁ, Markéta, PLAČEK, Jan. Charakteristiky insolvenčních řízení společností s virtuálními sídly. Politická ekonomie [online]. 2017, roč. 65, č. 3, s. 287–300. [IF a AIS 2016: 0.589 | 0.053] [SJR 2016: 0,355]
 • MACHEK, Ondřej, HNILICA, Jiří. Hodnocení vlivu zastoupení rodiny ve vlastnické a řídící struktuře firem na jejich finanční výkonnost pomocí metody zkoumání shody párů. Politická ekonomie, 2015, vol. 63, no. 3, pp. 347-362 [Impakt faktor 2014: 0.65]
 • MACHEK, Ondřej, HNILICA, Jiří. Copreneurship and its Impact on Financial Characteristics of Companies. Ekonomický časopis, 2015, roč. 63, č. 2, s. 152-166. [Impakt faktor 2013: 0.343]
 • ŠPIČKA, Jindřich, MACHEK, Ondřej. Change in the production efficiency of European specialized milk farming. Agricultural Economics – Zemědělská ekonomika, 2015, roč. 61, č. 1, s. 1–13. URL: http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/143233.pdf.
  [Impakt faktor 2013: 0.325] [SJR 2013: 0.461]
 • ŠTAMFESTOVÁ, Petra. Řízení výkonnosti zpracovatelských podniků v ČR s důrazem na nefinanční aspekty podnikání. Politická ekonomie, 2014, roč. 62, č. 4. 21 s. URL: http://www.vse.cz/polek/967. [Impakt faktor 2013: 0.645] [SJR 2013: 0.619]

Monografie

 • SCHÖNFELD, Jiří a kol: Transformace a restrukturalizace podniku. Praha: C. H. Beck, 2018. 464 s. ISBN 978-80-7400-690-6.
 • MACHEK, Ondřej. Rodinné firmy. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2017. 160 s. ISBN 978-80-7400-269-4.
 • SMRČKA, Luboš, PLAČEK, Jan, SCHÖNFELD, Jaroslav. Insolvenční řízení (očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona). 1. vyd. Praha : Professional Publishing, Praha, 2016. 304 s. ISBN 978-80-7431-151-2.
 • ŠPIČKA, Jindřich. Nové ekonomické nástroje řízení rizika počasí. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2014. 256 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-269-4.
 • BOUKAL, Petr a kol: Fundraising pro neziskové organizace. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2013. 264 s. ISBN 978-80-247-4487-2.
 • SMRČKA, Luboš. The Great Global Crisis and Family Finance (How to look after your property in a World of catastrophe and ruin). 1. vyd. Ely, Cambridgeshire : Melrose Press Limited, 2013. 587 s. ISBN 978-1-907732-74-4.
 • DVOŘÁČEK, Jiří, TYLL, Ladislav. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2010. 183 s. C.H.Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-010-2.
 • HNILICA, Jiří, FOTR, Jiří. Aplikovaná analýza rizika. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2009. 261 s. ISBN 978-80-247-2560-4.

Celkový přehled typů publikačních výstupů

Následující tabulka podává přehled nejvýznamnějších kategorií publikačních výstupů katedry strategie (dříve katedry podnikové ekonomiky) od r. 2008.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Monografie 6 5 6 4 2 6 4 2 1 2 2
Článek v časopise s impakt faktorem 1 1 2 7 8 5 2 14 11
Článek v časopise (Scopus) 10 13 12 13 13 22 14 17
Článek v časopise (Seznam RVVI nebo ERIH+) 15 8 5 9 4 5 9 14 18 5 10
Recenzovaný článek 7 12 16 21 24 39 14 2 6 5 5
Článek ve sborníku evidovaný v CPCI 1 3 7 8 13 11 14 25 7 13 5
Článek ve sborníku evidovaný ve Scopus 1 6 1 1 1 1 1
Sborník z konference s mez. účastí 43 47 51 58 88 59 35 15 12 5 4
Certifikovaná metodika 3 1 1 1 2 2
Vysokoškolská učebnice 1 3 4 5 5 3 9 4 1 2 2
Skripta 2 1 2 1 1 1 1 1 1

Detailní přehled o publikační činnosti naleznou zájemci na: speciálním serveru VŠE, kde můžete dále upravovat podmínky zobrazování pomocí filtru.