Publikační činnost

Členové katedry strategie věnují publikační činnosti mimořádnou pozornost. Tato skutečnost je projevuje nejen  v množství, ale i kvalitě  vydávaných titulů.

Vybrané významné publikace

Články v časopisech

 • STASA, Michele, MACHEK, Ondřej. Social Capital in the Family Business Literature: A Systematic Review and Future Research Agenda. Family Business Review. 2022. Online first.
 • KUBÍČEK, Aleš, MACHEK, Ondřej. Intrafamily Conflicts in Family Businesses: A Systematic Review of the Literature and Agenda for Future Research. Family Business Review. 2020. Online first.
 • MACHEK, Ondřej, KUBÍČEK, Aleš. Wise Leaders do not Let Relationship Conflicts Ruin their Family Businesses. Organizational Dynamics, 5 s. 2019. https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2019.100747
 • MACHEK, Ondřej, HNILICA, Jiří, LUKEŠ, Martin. Stability of family firms during economic downturn and recovery. Journal of East European Management Studies. 2019, roč. 24, č. 4, s. 566–588. eISSN 0949-6181. DOI: 10.5771/0949-6181-2019-4-566.
 • SRIVASTAVA, Mohit, MOSER, Roger, HARTMANN, Evil. The networking behavior of Indian executives under environmental uncertainty abroad: An exploratory analysis. Journal of Business Research. 2018, roč. 82, č. 1, s. 230–245. ISSN 0148-2963.
 • KUBÍČEK, Aleš, MACHEK, Ondřej. Gender-related factors in family business succession: a systematic literature review. Review of Managerial Science. 2019, roč. 13, č. 5, s. 963–1002. eISSN 1863-6691. ISSN 1863-6683. DOI: 10.1007/s11846-018-0278-z.
 • MACHEK, Ondřej. Employee Compensation and Job Security in Family Firms: Evidence from the Czech Republic. Journal of East European Management Studies. 2017, roč. 22, č. 3, s. 362–373.
 • RAHMAN, Ashiqur, BELAS, Jaroslav, KLIESTIK, Tomas, TYLL, Ladislav. Collateral requirements for SME loans: empirical evidence from the Visegrad countries. Journal of Business Economics and Management. 2017, roč. 15, č. 18, s. 650–675.
 • SIMIONESCU, Mihaela, BILAN, Yuriy, SMRČKA, Luboš, VINCÚROVÁ, Zuzana. The Effects of European economic integration and the impact of brexit on the UK immigrants from the CEE countries. E+M. Ekonomie a Management. 2017, roč. 20, č. 1, s. 29–47.
 • SMRČKA, Luboš, ČÁMSKÁ, Dagmar, ARLTOVÁ, Markéta, PLAČEK, Jan. Charakteristiky insolvenčních řízení společností s virtuálními sídly. Politická ekonomie. 2017, roč. 65, č. 3, s. 287–300.
 • MACHEK, Ondřej, HNILICA, Jiří. Hodnocení vlivu zastoupení rodiny ve vlastnické a řídící struktuře firem na jejich finanční výkonnost pomocí metody zkoumání shody párů. Politická ekonomie, 2015, vol. 63, no. 3, pp. 347-362.
 • MACHEK, Ondřej, HNILICA, Jiří. Copreneurship and its Impact on Financial Characteristics of Companies. Ekonomický časopis, 2015, roč. 63, č. 2, s. 152-166.

Monografie

 • SCHÖNFELD, Jiří a kol: Transformace a restrukturalizace podniku. Praha: C. H. Beck, 2018. 464 s. ISBN 978-80-7400-690-6.
 • MACHEK, Ondřej. Rodinné firmy. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2017. 160 s. ISBN 978-80-7400-269-4.
 • SMRČKA, Luboš, PLAČEK, Jan, SCHÖNFELD, Jaroslav. Insolvenční řízení (očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona). 1. vyd. Praha : Professional Publishing, Praha, 2016. 304 s. ISBN 978-80-7431-151-2.
 • ŠPIČKA, Jindřich. Nové ekonomické nástroje řízení rizika počasí. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2014. 256 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-269-4.
 • BOUKAL, Petr a kol: Fundraising pro neziskové organizace. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2013. 264 s. ISBN 978-80-247-4487-2.
 • SMRČKA, Luboš. The Great Global Crisis and Family Finance (How to look after your property in a World of catastrophe and ruin). 1. vyd. Ely, Cambridgeshire : Melrose Press Limited, 2013. 587 s. ISBN 978-1-907732-74-4.
 • DVOŘÁČEK, Jiří, TYLL, Ladislav. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2010. 183 s. C.H.Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-010-2.
 • HNILICA, Jiří, FOTR, Jiří. Aplikovaná analýza rizika. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2009. 261 s. ISBN 978-80-247-2560-4.