Nový předmět Vliv hospodářské a finanční kriminality na hodnotu a strategii firmy

Na katedře strategie se bude od letního semestru akademického roku 2018/2019 vyučovat nový předmět s názvem Vliv hospodářské a finanční kriminality na hodnotu a strategii firmy.

Tento kurz je úvodem do problematiky hospodářské a finanční kriminality a jejího negativního vlivu na hodnotu. Studenti magisterského studijního programu budou probírat prevenci hospodářské kriminality a její negativní vliv na úspěšnou implementaci strategie podniku. Dále budou seznámeni se základními forenzními postupy používanými pro detekci hospodářských trestných činů a naučí se základní způsoby oceňování majetku v návaznosti na kvantifikaci hmotné a nehmotné majetkové újmy včetně hodnoty podniku. Zvláštní pozornost je věnována právnímu a ekonomickému pohledu na vlastnictví, na finanční kriminalitu spojenou s poskytováním úvěrů, v oblasti cenných papírů a úloze managementu podniku a znalce v této oblasti.

Do výuky se v rámci případových studií aktivně zapojí také odborníci z praxe: znalecký ústav A-Consult plus, advokátní kancelář Dentons Europe CS LLP, poradenská společnost KPMG a forenzní auditorská firma Surveilligence s.r.o.