Category: Aktuality

Nový workshop o holdingovém uspořádání rodinné firmy již 1. října 2020

Zveme vás s Jiřím Hnilicou a Martinem Jurkem na zajímavý workshop Příprava holdingového uspořádání rodinné firmy, v rámci kterého budete moci detailně pracovat s tzv. živou případovou studií a kterým vás provede docentka z Fakulty financí a účetnictví doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Na akci se prosím registrujte zde, kapacita akce je omezena.

Nový workshop o holdingovém uspořádání rodinné firmy již 1. října 2020

Představujeme Vám novou vedlejší specializaci NextGen Consulting!

Vedlejší specializace 3NG NextGen Consulting se zaměřuje na aktivní vyhledávání příležitostí pro úspěšný rozvoj již existujících firem. Jejím cílem je rozvíjet strategické a tvůrčí myšlení jako klíčový aspekt úspěšného růstu a výkonnosti podniku. Podniky dnes čelí novým výzvám, které jsou spojené s  komplexními problémy často bez jakékoli vazby na minulý vývoj. Ve vedlejší specializaci Vás […]

Nový workshop o holdingovém uspořádání rodinné firmy již 1. října 2020

Prof. Jiří Hnilica vás ve speciální videopozvánce zve na workshop!

Bližší informace o workshopu. Registrace.

Nový workshop o holdingovém uspořádání rodinné firmy již 1. října 2020

Nová publikace Aleše Kubíčka „Aktuální otázky v oblasti správy společností“

V Nakladatelství Oeconomica vyšla aktuálně nová publikace A. Kubíčka: Aktuální otázky v oblasti správy společností (Corporate Governance). Podstata správy společností (anglicky Corporate Governance) spočívá v rozdělení pravomoci a odpovědnosti v dané organizaci a zabývá se vztahy mezi zainteresovanými stranami v čele s klíčovým vztahem mezi vlastníkem a manažerem. V počátku se disciplína zaobírala pouze společnostmi kótovanými na burze cenných papírů, ale dramatický vývoj […]

Nový workshop o holdingovém uspořádání rodinné firmy již 1. října 2020

Profesor Jindřich Špička o scénářovém plánování v Hospodářských novinách

Hospodářské noviny uveřejnily sloupek Jindřicha Špičky o takzvaném scénářovém plánování (scenario planning), což je metoda, která má schopnost zmírnit dopady hrozeb a nečekaných krizí pro podniky. Celý článek.

Nový workshop o holdingovém uspořádání rodinné firmy již 1. října 2020

C. H. Beck vydal novou publikaci J. Schönfelda „Insolvenční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá“

Prestižní Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. vydalo novou publikaci Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka  „Insolvenční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá“. Široký autorský záběr v knize nabízí velkou rozmanitost přístupů k problematice a díky vzájemné provázanosti textů zároveň vzniklo dílo kompaktní a ucelené. Jednotlivé příspěvky jsou cíleně tematicky zaměřeny na otázky, které budou klíčovými oblastmi […]

Nový workshop o holdingovém uspořádání rodinné firmy již 1. října 2020

Odborné kolokvium na téma Implementace evropské směrnice do národní právní úpravy

Centrum restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka uspořádalo v březnu odborné kolokvium na téma Implementace evropské směrnice do národní právní úpravy. Kolokvium vedl hlavní řešitel projektu Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D., který přednesl přítomným účel a cíle konaného kolokvia.  Dále byli přivítáni hosté (zástupci) z akademického prostředí, z řad justice, znalců, insolvenčních správců, bankovního sektoru, dále zástupci ekonomických, daňových […]

Nový workshop o holdingovém uspořádání rodinné firmy již 1. října 2020

Další odborná případová studie L. Tylla a M. Srivastavy z katedry strategie zveřejněna v Ivey Publishing 

Prestižní vydavatelství Ivey Publishing publikovalo případovou studii L. Tylla a M. Srivastavy „Behavio Labs: Scaling Survey Software into a Global Product“. Případová studie je součástí výuky nejen v některých předmětech na FPH, ale je k dispozici pro výuku i dalším vzdělávacím institucím a fakultám po celém světě. Studie reflektuje reálný business case společnosti Behavio Labs, v rámci něhož lze zhodnotit a […]

Nový workshop o holdingovém uspořádání rodinné firmy již 1. října 2020

CRI přináší Návrh základních kroků a postupů pro řešení následků koronavirové krize českých podniků

Bohumil Havel a kolektiv Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka přinášejí po diskusi ve vědecké radě CRI následující dokument obsahující náměty týkající se zmírnění dopadů koronavirové krize na podniky a podnikatele. Dokument reflektuje jak kroky, které nepředpokládají novelizaci právních předpisů, tak kroky se změnou právních předpisů v gesci Ministerstva spravedlnosti ČR či novelou insolvenčního zákona […]

Nový workshop o holdingovém uspořádání rodinné firmy již 1. října 2020

Martin Jurek na konferenci ve Wittenu

Ve dnech 2 – 3. března 2020 se v německém Wittenu konal již desátý ročník konference německy hovořících výzkumných center a institutů pro rodinné podnikání. Ústředním bodem setkání a propojení teorie s praxí bylo diskusní fórum „Podnikatelé se ptají, akademici odpovídají“. Konference se zúčastnil člen CRF Martin Jurek, který je na fotografii s předním odborníkem na konflikty […]

Nový workshop o holdingovém uspořádání rodinné firmy již 1. října 2020