Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Insolvenční praxe: Věřitelé a dlužníci

Ústavně právní výbor PSP ČR uspořádal ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze, Fakultou podnikohospodářskou, katedrou podnikové ekonomiky v rámci projektu TA CR TD020190 „Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky“ seminář Insolvenční praxe: Věřitelé a dlužníci.

Čtvrtek 13. 11. 2014 od 8:30 do 12:30 hod.
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, místnost č. 205, Sněmovní 1, Praha 1

Více informací a program (formát PDF)

Obsah prezentací