Vedlejší specializace Turnaround Management

Cílem vedlejší specializace 3TM Turnaround Management je připravit studenty, aby ovládali nejen všechny ekonomické aspekty řízení podniku, což je v současnosti nezbytné, ale zároveň je naučit řešit situace, kdy se strategicky rozhoduje o další činnosti podniku ve smyslu jeho transformace, restrukturalizace či ukončení činnosti. Právě tyto znalosti mohou pomoci se krizovým situacím vyhnout.

Vedlejší specializace je napojena na aktivity katedry v rámci  Centra restrukturalizace a insolvence a na výzkumné aktivity katedry podpořené Technologickou agenturou České republiky.

Studenti po absolvování vedlejší specializace budou umět:

  • definovat transformační a restrukturalizační procesy v podniku, jejich specifika a problémy implementace,
  • popsat insolvenční proces a jeho úskalí v České republice a ve světě,
  • stanovit a vyhodnotit klíčové předpoklady pro ocenění podniku a na nich následně podnik základním způsobem ocenit,
  • namodelovat a vyhodnotit různé scénáře finančních ukazatelů pomocí simulačních softwarů,
  • definovat a vyhodnotit klíčové prvky správy společnosti zejména s ohledem na transformaci a restrukturalizaci.
Kód předmětu  Název předmětu Garant ECTS Forma výuky
3SG821 Transformace a restrukturalizace podniku Ing. Jaroslav Schönfeld. Ph.D. 6 4/0
3SG826 Due Dilligence Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. 6 4/0
3SG823 Hodnota podniku prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 6 4/0
3SG824* Analýza rizika a finanční modelování* prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. 6 2/2
3SG827 Vliv hospodářské a finanční kriminality na hodnotu a strategii firmy Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. 6 4/0

Poznámka: * – výuka pouze v letním semestru

Proč studovat na katedře strategie právě vedlejší specializaci TURNAROUND MANAGEMENT a kde se mohou absolventi po ukončení studia uplatnit?

Mezi firemní partnery, kteří se aktivně podílejí na výuce ve vedlejší specializaci, patří:

Aconsult
Česká spořitelna
Dentons
DRV Legal
EY
Havel & Partners
KF Legal
TMA

 

⇒ Prezentace v PDF shrnující řešené případové studie v kurzu Transformace a restrukturalizace podniku je ke stažení ZDE