Insolvence 2015: Šedé zóny a selhání v insolvenční praxi

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra strategie uspořádala pod záštitou rektorky VŠE prof. Ing. Hany Machkové, CSc. v rámci projektu TA ČR TD020190 „Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky“ mezinárodní vědeckou konferenci

Insolvence 2015 – Šedé zóny a selhání v insolvenční praxi

Termín: úterý 14. dubna 2015 9.00 – 16.30 hod.

Místo: Kongresový sál ČNB, Senovážné náměstí 30, Praha 1

Klíčová slova

 • Insolvence, insolvenční řízení, restrukturalizace, standardizace procesu.

Videozáznam z konference

Záznamy vystoupení jednotlivých řečníků naleznete zde.

Program

8.15 – 9.00: Registrace účastníků, Ranní káva

9.00 – 9.20: Slavnostní zahájení, úvodní slovo: Ing. Miroslav Singer, Ph.D. (ČNB)

9.20 – 12.35: Dopolední program

 • 9.20 – 9.50: Mgr. Dušan Sedláček, (Havel & Holásek)
  Šikanozní insolvenční návrhy
 • 9.50 – 10.20: Gijs van Dijck, LL. M., Ph.D. (Tilburg University)
  How to fund insolvent estates?
 • 10.20 – 11.10: JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL. M., Ph.D. (WEIL, GOTSHAL & MANGES)
  Řešení úpadku formou reorganizace ve Spojených státech amerických (shody a odlišnosti s českou právní úpravou)
 • 11.10 – 11.15: Přestávka
 • 11.15 – 12.05: PhDr. Ing. Zdena Klapalová, CSc. (Knight Frank), Mgr. Juraj Alexander, LL. M. (Dentons)
  Obchodní a právní předpoklady úspěchu prodejního procesu v insolvenci – případová studie LESS & TIMBER
 • 12.05 – 12.35: Ing. Jan Švoma (VŠE)
  Úspěšná reorganizace nebo z bláta do louže? Několik kritických postřehů k reorganizaci v rámci kapitoly 11 konkurzního zákona USA

12.35 – 13.15: Oběd

13.15 – 16.20: Odpolední program

 • 13.15 – 13.45: Ing. Michal Kuděj (TARPAN Partners), Ing. Lee Louda (Louda IS)
  Standardizace procesů v insolvenčním řízení jako jedna z cest k odstranění šedých zón a zvýšení předvídatelnosti insolvenčního procesu
 • 13.45 – 14.15: Mgr. David Urbanec (DUNOVSKÁ & PARTNEŘI)
  Bankovní syndikát – specifický věřitel v insolvenčním řízení
  14.15 – 14.45: Mgr. Antonín Stanislav (MSp)
  Výkon dohledové činnosti Ministerstva spravedlnosti
 • 14.45 – 14.50: Přestávka
 • 14.50 – 15.20: Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. (VŠE)
  Prezentace výstupů projektu TA ČR
 • 15.20 – 15.50: JUDr. Dušan Dvořák (DRV Legal)
  Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu právní judikatury
 • 15.50 – 16.20: doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA (VŠE)
  Behaviorální finance v insolvenci: pohled soudního znalce

16.20 – 16.30: Závěr konference

16.30 – 17.30: Slavnostní přípitek ve foyer konferenčního centra ČNB