Insolvence – konec nebo začátek?

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikové ekonomiky

pořádá pod záštitou rektora prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc., dr. h. c.

mezinárodní vědeckou konferenci
v rámci projektu TA CR
TD010093 „Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčních řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti“

ve čtvrtek dne 18. dubna 2013
v Kongresovém sále ČNB v Praze 1, Senovážné nám.
v době od 9 – 16  hodin

Téma
Insolvence 2013 – konec jedné etapy, začátek další?

Cíl konference

Cílem konference je přispět do diskuse k připravované revizní novele insolvenčního zákona. Očekáváme, že právě novela bude znamenat výrazný posun v porovnání s dosavadní právní úpravou, proto veřejná odborná diskuse by mohla přispět nejen k lepšímu pochopení její podstaty, ale i možná ke zpřesnění některých kritérií, která jsou dnes nastavena. Druhým cílem je pak informovat o výsledcích rozsáhlého dotazníkového šetření, které si kladlo za cíl zmapovat stav v uplatňování insolvenčního zákona v praxi a přinést některé postřehy z jejich efektivnosti.

Konference se koná bez vložného.

Pozvánku ke stažení naleznete zde, english version here.

Pokyny pro autory

Vzorový příspěvek ke stažení naleznete zde. Příspěvky, prosíme, zasílejte na adresu konference_insolvence@vse.cz do 5. dubna 2013.

Prezentace z konference

Prezentace přednášejících naleznete zde.