Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

Hledat
Pokročilé hledání

Nepřehlédněte

Studujte naše vedlejší specializace

Katedra strategie nabízí dvě vedlejší specializace, jejichž společným obecným cílem je rozvíjet znalosti, dovednosti a postoje studentů v oblasti strategického myšlení a strategického rozhodování: 3CA Consulting a 3TA Turnaround Management. Obě dvě specializace jsou připraveny v úzké spolupráci s firemními partnery. Výuka probíhá interaktivní formou s využitím případových studií. Cílem vedlejší specializace Consulting je rozvoj strategického a tvůrčího myšlení jako klíčového aspektu úspěšného řízení růstu a výkonnosti podniku. Cílem vedlejší specializace Turnaround Management je připravit studenty, aby ovládali nejen všechny ekonomické aspekty řízení podniku, což je v současnosti nezbytné, ale zároveň je naučit řešit situace, kdy se strategicky rozhoduje o další činnosti podniku ve smyslu jeho transformace, restrukturalizace či ukončení činnosti. Právě tyto znalosti mohou pomoci se krizovým situacím vyhnout.

Spolupracující organizace