-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Posláním katedry strategie je rozvíjet strategické myšlení studentů tak, aby se úspěšně uplatnili ve světě podnikání a současně byli přínosem pro celou společnost.    Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: Katedra strategie
Fakulta podnikohospodářská
Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 098 349

Nepřehlédněte

Studujte naše vedlejší specializace

Katedra strategie nabízí dvě vedlejší specializace, jejichž společným obecným cílem je rozvíjet znalosti, dovednosti a postoje studentů v oblasti strategického myšlení a strategického rozhodování: 3CA Consulting a 3TA Turnaround Management. Obě dvě specializace jsou připraveny v úzké spolupráci s firemními partnery. Výuka probíhá interaktivní formou s využitím případových studií. Cílem vedlejší specializace Consulting je rozvoj strategického a tvůrčího myšlení jako klíčového aspektu úspěšného řízení růstu a výkonnosti podniku. Cílem vedlejší specializace Turnaround Management je připravit studenty, aby ovládali nejen všechny ekonomické aspekty řízení podniku, což je v současnosti nezbytné, ale zároveň je naučit řešit situace, kdy se strategicky rozhoduje o další činnosti podniku ve smyslu jeho transformace, restrukturalizace či ukončení činnosti. Právě tyto znalosti mohou pomoci se krizovým situacím vyhnout.

Spolupracující organizace