Zemřel doktor Petr Boukal

S lítostí oznamujeme, že v neděli 4. 9. 2022 tragicky zemřel náš dlouholetý kolega a oblíbený učitel Ing. Petr Boukal, Ph.D.

Petr Boukal se narodil 22. května 1962 v Praze. Vystudoval obor Systémové inženýrství (1984) na tehdejší Fakultě řízení VŠE v Praze, kde od roku 1984 působil jako vědecký pracovník a následně vědecký aspirant na Katedře teorie řízení. V roce 1993 nastoupil jako odborný asistent na dnešní Katedru strategie (dříve Katedru podnikové ekonomiky) Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.

Odborně se zaměřoval na problematiku ekonomiky organizací. V roce 1998 obhájil doktorskou práci na téma Kapitálová struktura podniku a možnosti její optimalizace. Na katedře strategie vyučoval předměty profilového zaměření programů Podniková ekonomika a management i Arts management, kde byl o jeho výuku enormní zájem studentů. Jeho hlubší odborné zaměření spočívalo v oblasti ekonomiky a řízení nestátních neziskových organizací (NNO). Garantoval vedlejší specializaci Fundraising a odborné předměty se zaměřením na NNO.

Během svého akademického působení vedl stovky kvalifikačních prací a účastnil se práce několika výzkumných týmů. Je autorem vysokoškolské učebnice, spoluautorem vysokoškolských skript a autorem odborných článků v českých i zahraničních časopisech.

 

Poslední rozloučení proběhne ve středu 14. 9. 2022 v 11 hod. v kostele Sv. Rodiny v Praze – Řepích.

Zemřel doktor Petr Boukal