Úspěch Katedry strategie v Ceně rektora VŠE za prestižní publikaci

V roce 2020 se na prvním místě v kategorii Cena rektora VŠE za článek umístila publikace Aleše Kubíčka a Ondřeje Machka s názvem Intrafamily Conflicts in Family Businesses: A Systematic Review of the Literature and Agenda for Future Research, publikovaná v časopise Family Business Review (IF 5,212; AIS 1,455).