Turnaround Management Association ČR vyhlašuje ve spolupráci s katedrou strategie 2. ročník studentské soutěže o zajímavé ceny!

Diplomová nebo seminární práce musí po stránce odborného zaměření odpovídat tématu spojeného s oblastí turnaround managementu. Podmínkou účasti v soutěži je také vyplnění stručné anotace práce, která bude potvrzena vedoucím diplomové práce nebo vyučujícím, který seminární práci vedl a hodnotil. Každý účastník soutěže musí vyplnit přihlášku, která bude sloužit při zasedání Komise TMA jako podklad pro posouzení práce. Formulář přihlášky je k dispozici zde.

Diplomová nebo seminární práce musí splňovat následující kritéria

 

  • Téma souvisí s oblastí turnaround managementu.
  • Originalita, kvalita a úroveň zpracování.
  • Diplomová nebo seminární práce musí být odevzdána a obhájena v roce 2018 nebo 2019. Soutěž je otevřená pro všechny vysoké školy v České republice.

Přijaté seminární nebo diplomové práce budou vyhodnoceny komisí složenou z členu TMA  a výsledky budou vyhlášeny v průběhu konání výroční konference TMA Česká republika, která se bude konat 5.11 2019 v Praze v prostorách ČNB. Vítěz soutěže bude mít možnost prezentovat svou práci na zmíněné konferenci v rozsahu cca 15 minut.

Diplomové nebo seminární práce je nutné zaslat v elektronické podobě v jednom vyhotovení spolu s abstraktem na adresu jaroslav.schonfeld@vse.czludmila.barborkova@cz.pwc.com nejpozději do 30.9. 2019 (termín doručení) s označením Diplomová nebo seminární práce.

Ceny TMA

Účast na výroční konferenci TMA EUROPE (červen 2020), která se bude konat v jednom z evropských měst.

Video, které v závěru obsahuje pozdrav od vítězů soutěže prvního ročníku.

Proč studovat na katedře strategie právě vedlejší specializaci TURNAROUND MANAGEMENT a kde se mohou absolventi po ukončení studia uplatnit?