Rozhovor s Ing. Jaroslavem Schönfeldem, Ph.D. v Konkursních novinách o výzkumných aktivitách Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka (CRI)

V aktuálním čísle Konkursních novin 3/2017 hovoří Ing. Jaroslavem Schönfeld, Ph.D. z katedry strategie o obsahu a výsledcích výzkumných aktivit Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka (CRI). Výsledky minulých výzkumných projektů se staly součástí několika posledních novelizací insolvenčního zákona. V současné době se CRI podílí na řešení projektu „Behaviorální důvody úpadku firem: experimentální přístup“ a dále se soustředí na rozvíjení poradenství a pedagogickou činnost.

V rozhovoru Ing. Jaroslavem Schönfeld, Ph.D. pojednává například o vývoji délky insolvenčních řízení, efektivitě insolvenčních procesů či férovosti průběhu insolvencí, kde celkově vidí vývoj pozitivním směrem. Nicméně problematika zhodnocení je ve skutečnosti daleko složitější, než se na první pohled může zdát, což v rozhovoru detailně popisuje.

Nejen celková závěry z proběhlých výzkumů shrnul autorský tým v publikaci Insolvenční řízení (očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona). Kniha se věnuje například také vývoji insolvenčního práva, problematice ,,šikanózních návrhů“ či pravděpodobnosti úpadků virtuálních sídel a míře uspokojení jejích věřitelů.

Celý rozhovor zde