Prestižní vědecký časopis Acta Oeconomica Pragensia zveřejnil článek studentského týmu VS Turnaround management

Prestižní vědecký časopis Acta Oeconomica Pragensia zveřejnil v tomto měsíci článek, který byl prezentován na mezinárodní vědecké konferenci Insolvence 2018, kterou pořádá každoročně Katedra strategie ve spolupráci s Centrem restukturalizace a insolvence Harryho Pollaka.

Tým studentů vedlejší specializace Turnaround management (Tereza Voráčková, Alexandr Potůček a Filip Sýkora) pod vedením Jaroslava Schönfelda v článku s titulem „Pre–packed insolvencies“ prezentovali výsledky vlastního výzkumu v oblasti předbalených reorganizací.