Ivey Publishing publikovalo případovou studii L. Tylla a M. Srivastavy s názvem „Debito Technologies: Taking a debt management app abroad“

Přední světové vydavatelství Ivey Publishing publikovalo případovou studii: „Debito Technologies: Taking a debt management app abroad“ zpracovanou našimi kolegy z katedry strategie Ladislavem Tyllem a Mohitem Srivastavou. Případová studie je zaměřená na mezinárodní expanzi již dobře etablované české společnosti Epohledávky, resp. nově Debito, která se zaměřuje na řízení procesu vymáhání pohledávek s využitím nejmodernějších technologií spadajících do oblasti Industry 4.0.

Tato případová studie je již úspěšně využívaná v rámci kurzu Strategie růstu ve vedlejší specializaci Consulting.