Člen Katedry strategie Jindřich Špička byl v Karolinu jmenován profesorem

Ve čtvrtek 20. června proběhlo ve slavnostních prostorách Karolína jmenování profesorů za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy. Prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. se stal jedním z nejmladších profesorů v České republice. Pan profesor působí na Katedře strategie Fakulty podnikohospodářské. Specializuje se na strategické analýzy, analýzy a řízení rizik, technickou efektivnost, deriváty na počasí a problematiku agropotravinářských komplexů. Je šéfredaktorem vědeckého časopisu CEBR (Central European Business Review), který je zařazen do databáze Scopus a je velmi aktivně zapojen do vědecko-výzkumné činnosti. Panu profesorovi srdečně blahopřejeme!