A. Kubíček v červenci úspěšně absolvoval FFI GEN Certificate Program zaměřený na poradenství a consulting v rodinných firmách

Aleš Kubíček se stal v červenci tohoto roku absolventem  FFI GEN Certificate Programu na úrovni Q2, jehož absolvováním získal cenné zkušenosti v oblasti poradenství a consultingu v rodinných firmách.

Bezprostředně po získání certifikátu uvedl, že kurz „nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do rodinné firmy z pohledu ryze praktického. Počet účastníků ze špičkových světových institucí a konzultačních firem mě utvrdil v přesvědčení, že tento druh poradenství není okrajovou službou pro ty největší a nejúspěšnější rodinné firmy, ale s ohledem na komplexnost a specifičnost této svérázné formy podnikání spíše nutnost k zajištění dlouhodobé prosperity firmy a harmonických vztahů rodiny.