3SG452 Tvorba scénářů budoucnosti pro strategické řízení, nový předmět katedry strategie

Katedra strategie nabízí od letního semestru akademického roku 2016/17 nový předmět pro studenty navazujícího magisterského studia, Tvorba scénářů budoucnosti pro strategické řízení (6 ECTS). Předmět je vyučován doc. Ing. Jindřichem Špičkou, Ph.D. Kurz je zaměřen zejména na tvorbu kvalitativních scénářů vývoje budoucnosti, stranou nezůstávají ani kvantitativní scénáře. Scénáře jsou prezentovány jako vhodný nástroj pro řízení návrhů nových business modelů, inovaci stávajících business modelů, tvorbu strategie a strategické řízení podniku. Důraz je kladen na kreativní myšlení s cílem formulovat a diskutovat představy o budoucím vývoji faktorů, které jsou podstatné pro fungování a prosperitu firem. Koncept tvorby scénářů v tomto předmětu sleduje koncept TAIDATM a proces tvorby scénářů je ukázán na případových studiích reálných organizací.

Co vám tento předmět přinese?

  • Vysvětlení a aplikace principů tvorby kvalitativních scénářů pro strategické řízení korporace.
  • Efektivní využití datových a informačních zdrojů v procesu tvorby scénářů.
  • Aplikace vybraných prognostických metod a technik při tvorbě scénářů.
  • Aplikace kreativního koncept tvorby scénářů TAIDATM.
  • Vysvětlení a použití principů strategického a designového myšlení při tvorbě scénářů.
  • Provázání scénářů s tvorbou strategických rozhodnutí.
  • Vysvětlení specifik tvorby kvantitativních scénářů a simulace scénářů pomocí softwarového vybavení.

Předmět je komplementárním kurzem především pro předměty Fakulty podnikohospodářské včetně základního předmětu Strategie, ale je otevřen i pro studenty, kteří chtějí pracovat nebo již pracují ve firmách zaměřených na management consulting. Protože je tvorba scénářů prezentována nejen jako nástroj strategického řízení, ale také jako způsob strategického myšlení, je předmět určen i pro nastupující generaci majitelů nebo manažerů firem z řad našich studentů.