Implementace praxe do výuky na katedře podnikové ekonomiky VŠE v Praze

Cílem projektu je zásadní inovace 2 vedlejších specializací a 2 povinných předmětů bakalářského studia na KPE FPH VŠE v Praze implementací praxe do výuky. K inovaci dochází s ohledem na změnu vnějšího globálního prostředí, především pokles počtu studentů, změny požadavků na absolventy a nutnost bližší spolupráce s praxí.

Projekt klade důraz na rozvoj kvality studentů a posílení kompetencí studentů potřebných v praxi s ohledem na změnu požadavků kvůli rostoucí konkurenci na trhu práce a vývoji globální ekonomiky. Toho bude dosaženo především:

– rozvojem kvalifikace vyučujících,

– inovací 2 povinných předmětů bakalářského studia,

– inovací 2 vedlejších specializací,

– navázáním bližší spolupráce s více subjekty z řad podniků operujících na domácích i globálních trzích.

V rámci magisterského studia bude přistoupeno k inovaci vedlejších specializací Finanční manažer a Ekonomika nestátních neziskových organizací. Prohlubována bude spolupráce s praxí k aktivnímu zapojení studentů do řešení praktických problémů v podnicích; prohloubení spolupráce s CFO Clubem, jakož i s dalšími spolupracujícími organizacemi.

V bakalářském studiu bude inovace spočívat v zavedení nových metod a forem výuky za účelem lepšího osvojení znalostí a dovedností z těchto základních předmětů.

Další aktivitou bude vzdělávání odborných pracovníků zapojených do inovace a výuky předmětů formou odborných školení či stáží.

Mezi přínosy projektu patří: zvýšení odbornosti akademických pracovníků, zvýšení kvality a konkurenceschopnosti absolventů, zprostředkování kontaktu s praxí, přímé propojení praxe s výukou, zvýšení povědomí o absolventech VŠE v Praze mezi podniky a navázání dalších kontaktů.


Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti