Videozáznam z konference

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. (VŠE), Ing. Miroslav Singer, Ph.D. (ČNB): Zahájení konference

Mgr. Dušan Sedláček (Havel & Holásek): Šikanozní insolvenční návrhy

Gijs van Dijck, LL. M., Ph.D. (Tilburg University): How to fund insolvent estates?

JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL. M., Ph.D. (WEIL, GOTSHAL & MANGES): Řešení úpadku formou reorganizace ve Spojených státech amerických (shody a odlišnosti s českou právní úpravou)

PhDr. Ing. Zdena Klapalová, CSc. (Knight Frank), Mgr. Juraj Alexander, LL. M. (Dentons): Obchodní a právní předpoklady úspěchu prodejního procesu v insolvenci – případová studie LESS & TIMBER

Ing. Jan Švoma (VŠE): Úspěšná reorganizace nebo z bláta do louže? Několik kritických postřehů k reorganizaci v rámci kapitoly 11 konkurzního zákona USA

Ing. Michal Kuděj (TARPAN Partners), Ing. Lee Louda (Louda IS): Standardizace procesů v insolvenčním řízení jako jedna z cest k odstranění šedých zón a zvýšení předvídatelnosti insolvenčního procesu

Mgr. David Urbanec (DUNOVSKÁ & PARTNEŘI): Bankovní syndikát – specifický věřitel v insolvenčním řízení

Mgr. Antonín Stanislav (MSp): Výkon dohledové činnosti Ministerstva spravedlnosti

Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. (VŠE): Prezentace výstupů projektu TA ČR

 JUDr. Dušan Dvořák (DRV Legal): Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu právní judikatury

doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA (VŠE): Behaviorální finance v insolvenci: pohled soudního znalce

doc Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., prof. Ing. Hana Machková, CSc. (VŠE): Závěr konference