Videozáznam z konference

1. Zahájení konference (Ing. Miroslav Singer, Ph.D., guvernér ČNB, prof. Ing. Eva KISLINGEROVÁ, CSc.,  odborný garant)

2. Chybějící článek řetězu: právní podpora neformální restrukturalizace korporačního dluhu (JUDr. Tomáš RICHTER,  LL. M., Ph.D., Of Counsel, Clifford Chance LLP, Prague)

3. Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů (JUDr. František PÚRY, předseda senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky)

4. Co zákon nezmůže: využití cizích institutů pro sanaci českých podniků (Ing. Michal KUDĚJ, Tarpan Partners (C.R.) s.r.o., Mgr. Juraj ALEXANDER,LL.M., Dentons Europe CS LLP)

5. Formal versus Informal Default in Consumer Credit (prof. Xavier MATEOS-PLANAS, School of Economics and Finance Queen Mary, University of London)

6. Skutečné výsledky insolvenčních řízení v České republice – analýza dat ze statistických výzkumů (Ing. Jaroslav SCHÖNFELD,Ph.D., doc. Ing. Luboš SMRČKA, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze)

7. Předlužení občané – věc soukromá nebo celospolečenská? (Ing. Olga KUPEC, Ph.D., jednatelka a majitelka společnosti ABYDOS, s.r.o.)

8.  Způsob řešení úpadku a jeho efektivita pro věřitele z pohledu banky (Mgr. Daniel HŘÍBAL, MBA, Česká bankovní asociace, vedoucí pracovní skupiny pro Work Out)

9. Prodej nemovitosti v insolvenci/konkurzu – jak maximalizovat výnos –případová studie (PhDr. Ing. Zdenka KLAPALOVÁ, CSc., MRICS, Ing. Václav KOVÁŘ, KNIGHT FRANK, spol. s r.o., JUDr. David ŠIMONEK, LL.M., Baker & McKenzie)

10. Nová pravidla správy a zpeněžení aktiv po revizní novele – vyšší výnos pro věřitele? (JUDr. Dušan DVOŘÁK, AK DRV Legal)

11. Vybraná rizika spojená soceňováním v insolvenční praxi (Mgr. David SMEJKAL, ředitel znaleckého ústavu A-Consult PLUS spol. s r.o.)

12. Mezinárodní okénko – zahraniční přístupy k insolvenci (Ing. Jan ŠVOMA, MBA, externí spolupracovník Vysoké školy ekonomické)

 13. Riziko insolvence: Pomohla měnová intervence ČNB zvýšit konkurenceschopnost českých exportérů? (Ing. Drahomíra DUBSKÁ, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze)

14. Je reálné zahájit provoz nové ho podniku v průběhu insolvenčního řízení? (Ing. Lee LOUDA, výkonný ředitel Institutu restrukturalizace a insolvence)

15. Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení (Mgr. František KORBEL, Ph. D., partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners)

 16. Závěr konference (prof. Ing. Eva KISLINGEROVÁ, CSc.)