Insolvence 2013 – konec jedné etapy, začátek další? – prezentace přednášejících

Prezentace ke stažení

prof. Ing. Eva KISLINGEROVÁ, CSc., odborný garant konference

Zahájení konference
 

 

JUDr. Tomáš RICHTER, LL.M., Ph.D., Of Counsel, Clifford Chance LLP, Prague/ Institut ekonomických studií FSV UK

Insolvenční zákon, verze 2.0

 

 

JUDr. František PÚRY, předseda senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky

Insolvenční řízení a trestní právo

 

 

Mgr. Daniel HŘÍBAL, MBA, Česká bankovní asociace, předseda pracovní skupiny pro Work Out

Novela insolvenčního zákona z pohledu bank

 

 

JUDr. Branislav POSPÍŠIL, Pospíšil & Partners, k. s., Bratislava, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislavě, konkurzní správce, člen komise pro novelizaci konkurzního práva na Slovensku, autor komentáře k zákonu o konkurze a reštrukturalizácii

Slovenské skúsenosti s poslednou novelou zákona o konkurze a reštrukturalizácii

 

 

Ing. Jaroslav SCHŐNFELD, Ph.D., Taťána RAKYTOVÁ, Vysoká škola ekonomická v Praze

Prezentace výsledků průzkumu v oblasti uplatňování insolvenčního zákona v praxi – I. část – Reorganizace

 

 

Diskuze
 

 

Ing. Jaroslav SCHŐNFELD, Ph.D. – tým studentů magisterského studia, Vysoká škola ekonomická v Praze

Prezentace výsledků průzkumu v oblasti uplatňování insolvenčního zákona v praxi – II. část – Konkurz

 

 

Ing. Jan ŠVOMA, MBA, ředitel Debt Recovery Department České exportní banky

Poznatky insolvenčních řízení v Rusku

 

 

Mgr. Juraj ALEXANDER, LL.M, Dentons Europe CS LLP/ Institut ekonomických studií FSV UK

Případová studie – věřitelská reorganizace

 

 

Mgr. Jiří TOMOLA, White&Case LLP, partner

Změny Insolvenčního zákona a jejich dopad na uspokojení věřitelů

 

 

Mgr. David SMEJKAL, ředitel znaleckého ústavu A- Consult PLUS spol. s r.o.,

Vybrané okruhy z oblasti oceňování podniku v insolvenci

 

 

Ing. Olga KUPEC, Ph.D., ABYDOS, s.r.o.

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady

 

 

Ing. Jiří RAJL, výkonný ředitel CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.

Vazba vývoje osobních bankrotů a zadlužení osob v registrech klientských informací

 

 

prof. Ing. Eva KISLINGEROVÁ, CSc. – Zakončení konference