Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Zemřel doc. Ing. Jan Eisler, CSc.

V pátek 25. března 2016 nás navždy opustil náš dlouholetý kolega doc. Ing. Jan Eisler, CSc. Doc. Eisler pracoval na VŠE nejprve na Katedře dopravy a spojů. Po listopadu 1989 a vzniku Katedry podnikové ekonomiky se stal jejím zakládajícím členem. Po celou dobu své profesní kariéry se zabýval ekonomikou dopravních podniků. V této oblasti vystupoval na konferencích, napsal mnoho článků a učebnic. Honzíku, budeš nám chybět.

Honza_Eisler