Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výběrové řízení na obsazení míst odborný asistent/docent/profesor na katedře strategie

Související stránky

Děkan Fakulty podnikohospodářské vypisuje výběrové řízení na obsazení

2 míst ODBORNÉHO ASISTENTA/DOCENTA/PROFESORA na katedře strategie.

Požadavky: Preferujeme VŠ vzdělání doktorského typu v oboru sociální antropologie nebo sociologie (Ph.D./CSc.), anglicky plynně slovem i písmem.

Předpokládaný nástup a úvazek: 1. 9. 2016, úvazek podle dohody.

Přihlášky doložené profesním životopisem, dokladem o vědeckopedagogických titulech a vědeckých hodnostech zasílejte do 11. února 2016 na adresu: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, k rukám tajemnice fakulty – Ing. Martiny Poláchové, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.

Katedra strategie usiluje tímto posílit své řady o odborníky na kvalitativní výzkum, kteří mají zájem o oblast strategického řízení různých typů organizací s určitým akcentem na firemní subjekty jako např. rodinné firmy – v anglicky mluvících zemích se v této souvislosti objevuje termín business antropology.

Další informace poskytne: doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., e-mail: jiri.hnilica@vse.cz

Výběrové řízení - PDF.