Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
XIII IASE and III ESEA Conferences on Sports Economics

Vysoká škola ekonomická v Praze pod záštitou rektora prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc, Dr. H. c. uspořádala Mezinárodní vědeckou konferenci v rámci výzkumného záměru
„Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy“

XIII IASE and III ESEA Conferences on Sports Economics

17. – 18. května 2011 od 9 do 18 hodin
Prostory Vysoké školy ekonomické v Praze
Náměstí W. Churchilla 4, Praha 3

Cíl konference

Mezinárodní konference z oblasti sportovní ekonomiky si klade za cíl prezentovat nejnovější výsledky výzkumů v tomto oboru. Své příspěvky budou prezentovat především členové mezinárodních organizací IASE a ESEA, jejichž výroční zasedání se během konference také uskuteční.

Odborní partneři

IASE – International Association of Sport Economists
ESEA – European Sport Economics Association

Více informací:

Oficiální webové stránky konference: www.sporteconomicsprague.cz

no images were found