Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Restrukturalizovat nebo likvidovat? Aneb jak se české firmy vypořádaly s hospodářskou krizí

Související odkazy

Pozvánka

Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze pod záštitou rektora prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc., Dr. h. c. pořádala Mezinárodní vědeckou konferenci v rámci výzkumného záměru „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy“.

Restrukturalizovat nebo likvidovat? Aneb jak se české firmy vypořádaly s hospodářskou krizí

úterý 19. dubna 2011 9.00-17.00 hod.
Kongresový sál České národní banky
Senovážné nám., Praha 1

Cíl konference

Konference navazuje na úspěšnou Mezinárodní konferenci konanou dne 27. 4. 2010 pořádanou Fakultou podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické v Praze na téma „Restrukturalizace podniků po dvou letech krize: reflexe dosavadních zkušeností a výhledy do budoucna“ v Kongresovém sále České národní banky. Konference si klade za cíl poskytnout informace o současném makroekonomickém vývoji, jakož i dosáhnutí vyšší povědomosti o nelikvidačních způsobech řešení úpadků v českém podnikatelském prostředí, včetně identifikace faktorů, které stále brání častějšímu využívání těchto nelikvidačních metod.

Vědecká rada

 • Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze
 • JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D. Of Counsel, Clifford Chance LLP, Praha / Radboud University Nijmegen, Holandsko
 • Ing. Miroslav Singer, Ph.D., guvernér České národní banky

Odborný garant

Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Program

 • 8.45–9.00: Prezence
 • 9.00–9.30: Zahájení konference - prof. Ing. Richard Hindls, CSc., Dr. h. c. a prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Dopolední program:

 • 9.30–10.15: JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D., Of Counsel, Clifford Chance LLP, Praha / Radboud University Nijmegen, Holandsko
  Reorganizace povolené v třetím roce účinnosti InsZ
 • 10.15–11.00: Mgr. Olga Kupec, Ph.D., externí spolupracovnice VŠE v Praze a prokuristka společnosti Abydos s.r.o., Hazlov
  Zkušenosti z Německa s reorganizací v rámci insolvenčního řízení
 • 11.00-12.30: Ing. Petr Smutný, partner PricewaterhouseCoopers
  Aspekty rozhodování při zvažování neformální a formální restrukturalizace
 • 12.30-13.00: Oběd

Odpolední program:

 • 13.00-13.45: Mgr. Jiří Tomola, partner White & Case LLP, Praha
  Právní aspekty ovlivňující rozhodování bankovních věřitelů o reorganizaci a konkurzu
 • 13.45-14.15: Mgr. Daniel Hříbal, MBA, ředitel odboru restrukturalizace a vymáhání, Česká spořitelna, a.s.
  Vztah banky a dlužníka v potížích
 • 14.15 – 15.00: Mgr. Dušan Sedláček, JUDr. Ing. Ivan Barabáš, partner, Havel, Holásek&Partners
  Developer v úpadku - aktuální pohled
 • 14.15–14.30: Závěr konference - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
 • 14.30–16.00: Raut

Konference se konala bez vložného.

Prezentace účastníků