Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Restrukturalizace podniků po dvou letech krize: reflexe dosavadních zkušeností a výhledy do budoucna

Vysoká škola ekonomická v Praze pod záštitou rektora prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc., Dr. h. c. pořádala mezinárodní vědeckou konferenci v rámci výzkumného záměru „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy“.

Restrukturalizace podniků po dvou letech krize: reflexe dosavadních zkušeností a výhledy do budoucna

Program

Zahájení konference:

 • 8.45–9.00: Prezence
 • 9.00–9.30: Zahájení konference - prof. Ing. Richard Hindls, CSc., Dr. h. c. a prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Dopolední program:

 • 9.30–10.00: Ing. Miroslav Singer, Ph.D. viceguvernér ĆNB
  Insolvence z pohledu ČNB
 • 10.00–10.30: JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D.
  Reorganizace povolené v prvních dvou letech účinnosti insolvenčního zákona: co ukazují dostupná data
 • 10.30–12.00: Panelová řízená diskuse nad tématem:
  Zkušenosti z aplikace krizového řízeni v rámci insolvence a pohledy různých účastníků procesu

  • Dr. Radim Valas (Kordárna)
  • Ing. Lee Louda (zvláštní insolvenční správce)
  • Ing. Jaroslav Schönfeld ( FPH, Vysoká škola ekonomická v Praze)
  • JUDr. Luděk Chvosta (partner AK Horák&Chvosta)
  • Moderátor řízené diskuse Ing. Petr Smutný
 • 12.00–12.30: Občerstvení

Odpolední program:

 • 12.30–13.00: Mgr. Daniel Hříbal, MBA, ředitel odboru restrukturalizace a vymáhání, Česká spořitelna, a.s.
  Klíčové faktory pro úspěšnou reorganizaci z pohledu banky
 • 13.00–13.45: Ing. Petr Smutný, partner PWC / Jiří Hlaváč, partner TPA Horwath
  Specifika oceňování pro insolvenční proces
 • 13.45–14.15: Mgr. Dušan Sedláček (partner advokátní kanceláře Havel&Holásek)
  Prodej podniku v insolvenčním řízení
 • 14.15–14.30: Závěr konference – prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
 • 14.30–16.00: Raut

Prezentace účastníků