Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Jak se zastavil a změnil svět

Partneři konference:

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikové ekonomiky

Nová teorie ekonomiky a managementu pořádala pod záštitou rektora prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc., Dr. h. c. mezinárodní vědeckou konferenci

Jak se zastavil a změnil svět

realizovanou v rámci výzkumného záměru "Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy"

Termín: 15. října 2010, od 10 do 17 hodin, poté následovalo společenské setkání účastníků konference.

Místo konání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Rajská budova, místnost RB 101 nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, Česká republika.

Registrace: 8.30 – 10.00

Mezinárodní vědecká konference se konala bez vložného.

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. hlavní řešitel výzkumného záměru

Vědecký výbor konference

 • prof. Ing. Eva KISLINGEROVÁ, CSc., předsedkyně - vedoucí katedry podnikové ekonomiky, FPH, VŠE v Praze a hlavní řešitelka výzkumného záměru „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy“
 • prof. Dr. Wladimir ANDREFF, University Paris 1 Panthéon Sorbonne v Paříži
 • prof. Dimitrios TSOMOCOS, St Edmund Hall - University of Oxford
 • prof. Ing. Ladislav BLAŽEK, CSc., vedoucí katedry podnikového hospodářství, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno
 • prof. Ing. Štefan MAJTÁN, CSc., vedoucí katedry podnikového hospodárstva, EU Bratislava
 • prof. Ing. Zdeněk MIKOLÁŠ, CSc., vedoucí katedry podnikohospodářské, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
 • Ing. Zdeněk MACHALA, generální ředitel Chart Ferox Děčín
 • Ing. František KULOVANÝ, jr. MBA, člen představenstva a ředitel BAEST Machines & Structures, a.s.
 • Ing. Zdeněk VIRIUS, ředitel sekce správní, Česká národní banka
 • doc. Helmut LANG - SRN

Sekce

 • prof. Ing. Jindřich SOUKUP, CSc. – Podnikatelské prostředí a jeho očekávaný vývoj
 • prof. Ing. Jan TRUNEČEK, CSc. – Budoucnost a krize v řízení firem
 • doc. Ing. Jiří NOVOTNÝ, CSc. – Sport v krizi
 • Ing. Vlastimil VYSKOČIL, CSc. – Facility management
 • prof. Ing. Ivan NOVÝ, CSc. – Transformační řízení - lidé dnešní doby
 • Mgr. Jiří KOTÁB – Sekce pro doktorské studium
 • doc. RNDr. Ing. Hana SCHOLLEOVÁ, Ph.D. – Podnik v proměnách času

Program

Cílem mezinárodní vědecké konference bylo prezentovat poznatky teorie a názory praxe v oblasti ekonomiky a řízení podniku v období recese. Zvláštní akcent byl položen na analýzu podnikatelského prostředí pro podniky před krizí, během krize a po krizi. Účelem bylo také informovat o výsledcích rozsáhlého dotazníkového setření, které bylo orientováno na otázky dopadu krize na výkonnost podniků.

Součástí konference bylo představení klíčových publikací, které vznikly v rámci výzkumného záměru včetně prezentace vědeckého časopisu Ekonomika a management (http://www.vse.cz/eam/).

Program dopoledního pléna a prezentace účastníků:

Na dopolední plenární zasedání navázalo práce v sekcích:

 • Podnikatelské prostředí a jeho očekávaný vývoj
 • Budoucnost a krize v řízení firem
 • Sport v krizi
 • Facility management
 • Transformační řízení - lidé dnešní doby
 • Sekce pro doktorské studium
 • Podnik v proměnách času

Účastníci mezinárodní vědecké konference budou rozděleni na základě odevzdaných anotací a příspěvku zpracovaných podle požadovaného formátu na e-mailovou adresu. Příspěvky ve sborníku budou recenzované. O zařazení jednotlivých příspěvků rozhodují recenzenti. Každý účastník obdrží zdarma sborník a další materiály.

Odborný garant konference

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
tel.: +420 224 098 348
e-mail: Eva.Kislingerova@vse.cz

Organizační výbor konference

Ing. Josef Krause, Ph.D. tel.: +420 224 09 8350 e-mail: konference_novateorie@vse.cz

Mgr. Jiří Kotáb tel.: +420 224 098 629 e-mail: konference_novateorie@vse.cz

Ing. Dagmar Čámská e-mail: konference_novateorie@vse.cz

Ivana Vostřelová tel.: +420 224 098 349 e-mail: konference_novateorie@vse.cz