Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Workshop Ekonomika a řízení kulturních organizací na příkladu divadel

Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta podnikohospodářská / Katedra podnikové ekonomiky uspořádala v rámci projektu NAKI (Národní identita a kultura) s názvem "Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky DF 11P010VV024" ve čtvrtek dne 6. prosince 2012 workshop na téma

Ekonomika a řízení kulturních organizací na příkladu divadel

Průběh workshopu

Ve čtvrtek 6. prosince 2012 se na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnil workshop „Ekonomika a řízení kulturních organizací na příkladu divadel“. Jednalo se o jedinečné setkání členů Katedry podnikové ekonomiky se zástupci praxe přímo působících v divadlech po celé České republice nebo osob jinak zapojených do světa divadelních scén. Workshop řídila prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., vedoucí Katedry podnikové ekonomiky, která v úvodu představila projekt NAKI (Národní identita a kultura) s názvem „Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky“ DF 11P010VV024, v jehož rámci bylo setkání vedeno, a následně členy katedry participující na řešení projektu.

Z týmu katedry jako první se svým příspěvkem vystoupil Ing. Petr Boukal, Ph.D., který se věnoval otázce fundraisingu v kultuře. Fundraisingu a nutnosti vícezdrojového financování nestátních neziskových organizací se Ing. Boukal věnuje dlouhodobě, ve svém vystoupení se zaměřil na přiblížení problematiky nejen obecně, ale i přímo ve vztahu k divadelnímu sektoru.

Na příspěvek Ing. Boukala navázal Ing. Patrik Sieber, Ph.D., s prezentací „Hodnocení statků, projektů a intervencí v kultuře“. Ing. Sieber na zpracování tohoto tématu spolupracuje se svou manželkou Ing. Martinou Sieber, Ph.D. Ing. Sieber upozorňoval na problémy s ekonomickým hodnocením a určením užitku kulturních statků.

Poslední vystupující se stala Eva Römerová, doktorandka VŠE v Praze dlouhodobě působící jako správní ředitelka Městských divadel pražských. Paní Römerová představila výsledky vyhodnocení dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zachytit ekonomické nástroje a jejich užití v případě českých divadel.

V průběhu setkání přišel účastníky pozdravit a podpořit v jejich snaze i děkan Fakulty podnikohospodářské prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., který tak ocenil novou aktivitu katedry. Po řízených příspěvcích následovala diskuse, do které se zapojila řada účastníků z praxe. Poznámky, připomínky nebo kritiky byly zajímavé, podnětné a obzory rozšiřující. Největší vlnu reakcí vzbudil příspěvek Ing. Siebera, který v jeho průběhu pokládal „konfliktní“ otázky směřující k tomu, zda má nebo nemá být kultura spolufinancována veřejným sektorem.

Doufejme, že workshop 6. prosince 2012 položil základ nové tradice setkávání členů akademické ekonomické obce se zástupci kulturních organizací.

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
vedoucí katedry podnikové ekonomiky

Prezentace

Program workshopu je ke stažení zde.

Workshop se konal bez vložného.

Datum konání:  6. prosince 2012

Začátek : 14:00 hodin

Místo konání : NB 177, VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Fotogalerie

dsc_2620-kopie dsc_2637-kopie dsc_2642-kopie dsc_2646-kopie dsc_2516-kopie dsc_2558-kopie dsc_2582-kopie dsc_2593-kopie dsc_2598-kopie