Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Úspěch studentů předmětu Design thinking a antropologie ve strategii při prezentacích pro ČSOB

Související stránky

Ve čtvrtek 12. ledna 2017 proběhly v rámci předmětu Design thinking a antropologie ve strategii závěrečné prezentace studentů pro ČSOB. Vyučujícím předmětu je Ing. Tomáš Ryška, Ph.D. a za partnera kurzu (ČSOB) se na výuce podíleli Ing. Aleš Fojtík a Ing. Milan Jursík.

Cílem kurzu je seznámit studující s antropologickými metodami výzkumu, které se dnes těší zájmu a popularitě ziskové i neziskové sféry. V průběhu semestru vyučující se studujícími trénovali zejména intenzivní etnografickou metodu terénního výzkumu založeného na zúčastněném pozorování.

Studenti se ve svých projektech zaměřili na starší generaci, po čem touží, co potřebují a co z toho jsou relevantní témata pro banku a pojišťovnu.

Očekávání od výstupu celé akce ze strany ČSOB byla následující:

  • Získat přehled klíčových vhledů do témat, které cílová skupina řeší, jakožto informace o jejich největších obavách, snech, klíčových okamžicích.
  • Zjistit, jaké je jejich očekávání, žádoucí pocit a zážitek ze služeb spojených s bankou nebo pojišťovnou, respektive co jim vadí, nefunguje a podobně.
  • Vytvoření person pro daný segment a na jejich základě nadefinovat oblasti služeb, které by jim pomohly, které dávají komerčně smysl a jsou relevantní k činnosti banky nebo pojišťovny.

Výsledky studující prezentovali před vedením ČSOB, které hodnotilo jednotlivé prezentace dle předem stanovených kritérií od potenciálu pro banku a nosnost designovaného produktu na trhu až po přesvědčivost samotné prezentace. Dle hodnocení členů vedení banky byly závěry studentských projektů úspěšné a dokonce překročily očekávání. Zástupci ČSOB ihned projevili zájem o další spolupráci.

CSOB 1CSOB 2