Vedlejší specializace Rodinná firma

Rodinné firmy představují nejčastější organizační formu podnikání – tvoří 60 % – 80 % z celkového počtu firem a podobným procentem se podílejí i na HDP či zaměstnanosti.  Přesto byly do nedávné doby přehlíženy a považovány za nedospělou organizační formu podnikání, která buď zanikne nebo vstoupí na burzu. Pozornost se zaměřovala na řízení mezinárodních korporací a jen málokdo si všímal, že existuje početná skupina menších, ale i velkých firem se stářím 100 a více let, které jsou po celou dobu ve vlastnictví jedné či několika málo rodin.

Na rozdíl od jiných organizačních forem podnikání mají rodinné firmy ale svá významná specifika, která generují různé jedinečné zdroje konkurenčních výhod, ale i potenciálních hrozeb. Zdrojem těchto specifik je překryv dvou systémů – systému rodiny a systému podnikání, přičemž v každém z nich platí někdy i zcela opačná pravidla. Cílem vedlejší specializace Rodinná firma je tato specifika pochopit a využít je pro strategii rodinné firmy, která bude současně posilovat jak její konkurenční pozici, tak zdravé rodinné vztahy.

Studenti po absolvování vedlejší specializace budou umět:

  • vysvětlit dynamiku vývoje rodinné firmy,
  • provést diagnózu rodinné firmy,
  • ocenit rodinnou firmu,
  • doporučit vhodné nástroje a postupy pro řízení a správu rodinné firmy,
  • definovat vhodné procesy změny.

Povinně volitelné předměty vedlejší specializace Rodinná firma

student si volí předměty tak, aby odstudoval 30 kreditů

Ident předmětu Název předmětu Garant předmětu ECTS Forma výuky
3SG830 Strategie a nástupnictví v rodinných firmách prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 6 4/0
3SG835 Strategie a nástupnictví v rodinných firmách (anglicky) prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 6 4/0
3SG831 Správa rodinných firem Ing. Aleš Kubíček, Ph.D. 6 4/0
3SG836 Správa rodinný firem (anglicky) Ing. Aleš Kubíček, Ph.D. 6 4/0
3SG823 Hodnota podniku prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 6 4/0
3SG826 Due Dilligence Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. 6 4/0
3SG452 Tvorba scénářů budoucnosti pro strategické řízení prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. 6 2/2

Vedlejší specializace Rodinná firma je úzce napojena na aktivity našeho Centra pro rodinné firmy.

O výhodách a možnostech studia vedlejší specializace RODINNÁ FIRMA vás přesvědčí vyučující i zástupci významných českých rodinných firem.