Vedlejší specializace Consulting

Cílem vedlejší specializace 3CA Consulting je rozvoj strategického a tvůrčího myšlení jako klíčového aspektu úspěšného řízení růstu a výkonnosti podniku.

Studenti po absolvování vedlejší specializace budou umět:

  • aplikovat principy strategického myšlení s důrazem na rozvoj schopnosti tvůrčího myšlení (angl. design thinking),
  • vyvarovat se typickým rozhodovacím chybám plynoucích z omezené racionality člověka,
  • navrhnout možné budoucí scénáře a jejich využití pro růst hodnoty firmy,
  • využívat informační systémy pro účinné monitorování konkurence,
  • srozumitelně definovat strategický problém a přesvědčivě prezentovat vlastní cesty vedoucí k jeho řešení.

Povinně volitelné předměty (student si volí předměty tak, aby odstudoval 30 kreditů)

Kód předmětu Název předmětu Garant ECTS Forma výuky
3SG812 Strategie růstu* Ing. Ladislav Tyll, Ph.D., MBA 6 4/0
3SG712 Strategie růstu (anglicky)* Ing. Ladislav Tyll, Ph.D., MBA 6 4/0
3SG814 Měření a řízení výkonnosti* doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc. 6 2/2
3SG815 Rozvoj interpersonálních dovedností prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc, 6 4/0
3SG551 Design Thinking a antropologie ve strategii prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 6 4/0
3SG556 Design Thinking a antropologie ve strategii (anglicky) prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 6 4/0
4IT551 Competitive a Business Intelligence prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. 6 2/2
4IT555 Competitive a Business Intelligence (v angličtině) prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. 6 2/2

Pro přijetí do vedlejší specializace Consulting je třeba projít výběrovým řízením.

Struktura VS je platná od LS 17/18.

Předměty označené * vstupují do státní zkoušky z vedlejší specializace 3CA.

Cílem vedlejší specializace CONSULTING je rozvoj strategického a tvůrčího myšlení jako klíčového aspektu úspěšného řízení růstu a výkonnosti podniku. Absolvent této vedlejší specializace bude umět aplikovat principy strategického myšlení s důrazem na rozvoj schopnosti tvůrčího myšlení (design thinking) nebo třeba navrhnout možné budoucí scénáře a jejich využití pro růst hodnoty firmy.

Mezi firemní partnery, kteří se aktivně podílejí na výuce ve vedlejší specializaci, patří:

behavio
deloitte
epohledavky.cz
glami
henkel
KPMG
pwc
urw