Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Špička, Jindřich: Nové ekonomické nástroje řízení rizika počasí

Související stránky

nove_ekonomicke_nastroje_rizeni_rizika_pocasi 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, 256 stran. ISBN 978-80-7400-269-4.
Na českém trhu unikátní publikace je výsledkem výzkumu autora v oblasti finančních kontraktů na počasí, které zahrnují deriváty na počasí a indexové pojištění. Cílem knihy je představit nové ekonomické nástroje řízení rizika počasí v různých odvětvích. Je jedinečná v tom, že poprvé českému čtenáři představuje nejen princip fungování finančních kontraktů na počasí, ale také popisuje více či méně složité metody jejich oceňování na reálných datech z odvětví energetiky a zemědělství. Představena je burn analýza, metoda modelování indexu počasí a modelování denních dat pomocí simulačních metod a metod analýzy a dekompozice časových řad. Poprvé je v takovém rozsahu zpracována analýza trhu včetně představení hlavních hráčů trhu a uvedení řady příkladů a případových studií fungování finančních kontraktů na počasí ve světě.

Kniha je určena manažerům firem, jejichž hospodářské výsledky jsou citlivé na počasí, dále finančním zprostředkovatelům, odborníkům na analýzu a řízení rizik z akademické a komerční sféry, studentům i dalším zájemcům o toto stále aktuální téma.

Obsah:

 1. Definice pojmů riziko a nejistota
 2. Ekonomický význam počasí a klimatických změn
 3. Problém informační asymetrie při hledání nástrojů řízení rizika počasí
 4. Pojištění jako tradiční nástroj řízení rizik
 5. Deriváty jako nástroje řízení rizik
 6. Charakteristika finančních kontraktů na počasí
 7. Přehled trhu s finančními kontrakty na počasí
 8. Oceňování derivátů na počasí – přístupy a předpoklady
 9. Oceňování derivátu na počasí metodou burn analýzy
 10. Oceňování derivátu na počasí pomocí modelování podkladového indexu
 11. Oceňování derivátu na počasí pomocí modelování denních dat
 12. Specifika návrhu derivátu na úhrn srážek a rychlost větru
 13. Aplikace derivátů na počasí v energetice
 14. Specifika a předpoklady použití derivátů na počasí v zemědělství
 15. Příklady použití derivátů na počasí a indexového pojištění v zemědělství
 16. Deriváty na počasí z pohledu investora

Monografie je jedním z výstupů projektů IGS VŠE F3/01/2010 „Řízení příjmových rizik v zemědělských podnicích s využitím klimatických derivátů“ a VŠE IP300040, tzv. IGA2 s názvem “Konkurenceschopnost“, dílčího projektu „Rozhodující aspekty vývoje konkurenceschopnosti podniků a národních ekonomik v globálním hospodářském systému“.