Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Posuzování úpadku korporátních dlužníků

Související stránky

Dne 3. 3. 2016 se na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze konalo kolokvium zaměřené na posuzování úpadku korporátních dlužníků, které pořádalo Centrum restrukturalizace a insolvence, Fakulty podnikohospodářské. V rámci Kolokvia se probíral návrh sjednocení způsobu posuzování úpadku korporátních dlužníků. Návrh byl předem zaslán všem zúčastněným, aby mohli k návrhu posílat své připomínky. Kolokvia se zúčastnili představitelé Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva financí, Komory auditorů ČR, Krajského soudu v Ostravě, Krajského soudu v Plzni, Městského soudu v Praze, Vrchního soudu v Praze, Svazu průmyslu a dopravy ČR, InsolCentra, Západočeské univerzity v Plzni a další. Návrhy byly předneseny hlavně z důvodu, aby se při posuzování úpadku korporátních dlužníků více dbalo na ekonomickou stránku věci, nastavily se ekonomické metody posuzování úpadku a hlavně, aby celkový proces řešení úpadku - byl více transparentnější a rychlejší. Inspirací pro přednášející (Ing. Michal Kuděj, Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. a Mgr. Juraj Alexander, LL. M.) bylo německé prostředí, kde jsou vyvinuty metody ekonomického hodnocení finančního stavu dlužníků a jejich schopnost uhradit závazky, a to posuzováním velikosti mezery krytí, což je rozdíl mezi stavem peněžních prostředků a jejich ekvivalentů a splatných závazků a schopnosti jejího uzavření. V diskusi zazněly zejména názory insolvenčních soudců, auditorů a Ministerstva financí. Kolokvium přineslo zajímavou konfrontaci názorů a různé úhly pohledu na věc, což bylo jeho cílem. Výsledky Kolokvia budou dále předneseny na Konferenci k insolvencím 26. 4. 2016 v Kongresovém sále ČNB. V rámci Konference budou návrhy prezentovány a dále upravovány dle námětů a připomínek debatujících.