Studenti VŠE podílející se na výzkumném projektu

Bc. Sabina Borecká

Bc. Klára Podpierová

Bc. Filip Váhala