7. prosince 2015: Insolvenční řízení – očekávání, realita, budoucnost

V Jednacím sále Valdštejnského paláce se uskutečnil seminář na téma Insolvenční řízení – očekávání, realita, budoucnost. Akci uspořádala Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (FPH VŠE) a Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR.

Seminář se uskutečnil 7. prosince a je jedním z výstupů projektu TA ČR s názvem ,,Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky“. Organizátorem za FPH VŠE byl především doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc.

Videozáznam je rozdělen na dvě části, které je možné spustit níže.