Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Od 1.1.2015 se katedra podnikové ekonomiky přejmenovává na katedru strategie

Související stránky

Katedra strategie navazuje na aktivity katedry podnikové ekonomiky a svým vznikem reaguje na změny ve studijním oboru Podniková ekonomika a management (angl. business administration, ale stále častěji pouze jako management či business education), které se udály ve světě v posledních 20-30 letech. Asi nejdůležitější změnou je významný posun v chápání podnikové ekonomiky (angl.business administration či něm. Betriebswirtschaft) jako celého studijního oboru, který se skládá z jednotlivých akademických disciplín (např. strategie, management, marketing, finance apod.) a nikoliv jako jedné akademické disciplíny.

Na tuto změnu fakulta reaguje a tato změna proto musí být reflektována v existenci a zaměření jednotlivých kateder tak, aby obor byl odborně pokryt a to samozřejmě i při mezinárodním porovnání.

Má-li i nadále katedra zajišťovat integrující pohled na fungování podniku, musí se výrazně více profilovat jako katedra zaměřená na strategii. Tak bude moci dále pokračovat ve své doposud úspěšné činnosti, její poslání bude srozumitelné a porovnatelné mezinárodně a současně dojde k zatím chybějícímu silnému pokrytí strategie jako jedné z důležitých disciplín oboru.

V souvislosti s úpravou zaměření katedry patří k hlavním změnám ve studijním plánu oboru Podniková ekonomika a management od následujícího akademického roku 2015/16 jak v bakalářském, tak navazujícím magisterském studiu:

  1. místo předmětu 3PE111 Podniková ekonomika 1 bude předmět 3SG310 Strategická analýza,
  2. místo předmětu 3PE412 Podniková ekonomika 2 bude předmět 3SG410 Strategie,
  3. místo vedlejší specializace 3FI Finanční manažer bude 3TA Turnaround Management,
  4. místo vedlejší specializace 3AP Poradce - Auditor bude 3CA Consulting.