Profil katedry

Posláním katedry strategie je rozvíjet strategické myšlení studentů tak, aby se úspěšně uplatnili ve světě podnikání a současně byli přínosem pro celou společnost.

Klíčové otázky, na které se katedra strategie z důvodu naplňování svého poslání zaměřuje:

Klíčová slova charakterizující katedru:

Vizí katedry strategie je, aby byla mezinárodně uznávaným místem setkávání odborníků, studentů a veřejnosti  se společným zájmem zaměřeným na strategii podniku či dalších organizačních jednotek.

Mezi hlavní hodnoty při naplňování poslání a vize katedry patří kolegiálnost a názorová diverzita.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague